Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Komputer ścieżką do wiedzy - 2005

Realizowany przez:

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Bicykl w Bobolicach

Cel:

Celem projektu jest:
– stworzenie warunków dla młodzieży ze środowisk wiejskich, aby mogła wykorzystać możliwości jakie stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzenia w niej aktywności, poprzez:
– uczestnictwo w zajęciach , udział w organizacji i planowaniu pracy w terenie;
– udział w dyskusjach, spotkaniach z osobami prowadzącymi firmy turystyczne w gminie, dokonywania samooceny swoich działań i działań kolegów, dokonywanie wyborów, selekcji informacji, materiałów – metodą: informacja ważna – informacja nieważna, umiejętność pracy w grupie, zespole;
– przedstawienie atrakcyjnej oferty działań dla młodzieży zdobywającej umiejętności pracy z komputerem, oraz jego – jako źródła informacji edukacyjnej
– wykorzystanie możliwości jakie stwarza rozwój technik informacyjnych dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży poprzez aktywny udział w prowadzeniu Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież, która zgłosi swoją chęć udziału – zarówno z Bobolic jak i terenu gminy Bobolice – dotknięta wysokim bezrobociem oraz towarzyszącą temu patologią. Projekt realizowany będzie w formie cyklicznych spotkań prowadzonych w Bobolicach przy Centrum informacji Turystycznej w Bobolicach w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Zajęcia w Centrum odbywać się będą – w przypadku potrzeby większej ilości komputerów – również w Kawiarence internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Opis projektu:

Główną formą prowadzonych spotkań będzie 20 zajęć warsztatowych (54h)
– zajęcia w terenie – zbieranie i gromadzenie materiałów promocyjnych gminy Bobolice do publikacji;
– zajęcia w Centrum Informacji Turystycznej w Bobolicach – opracowywanie i wydawanie publikacji – folderu – oferty turystycznej
– wystawa fotograficzna
Zakończeniem projektu będzie wystawa fotograficzna Bobolice – w obiektywie połączona z prezentacją multimedialną folderu – oferty turystycznej gminy Bobolice na finale konkursu fotograficznego Voyager2005 realizowanego przez Centrum.
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup: kamery cyfrowej do dokumentacji projektu, materiałów technicznych do realizacji projektu, honoraria dla prowadzących, koszty podróży dla uczestników projektu realizujących zajęcia w plenerze, wyżywienie dla uczestników projektu podczas zajęć w plenerze, ubezpieczenie uczestników zajęć.

Budżet projektu: 17 054 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Bicykl w Bobolicach

Miejscowość: Bobolice

Ulica, nr domu i lokalu: Plac Zwycięstwa 5

Kod pocztowy i Poczta: 76-020 Bobolice

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: koszaliński

Adres strony internetowej: –

Komputer ścieżką do wiedzy

plac Zwycięstwa 3, 76-020 Bobolice, Polska

Więcej