Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Mowa nas łączy - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy

Cel:

Celem projektu jest:
– przygotowanie grupy liderów młodzieżowych, która aktywnie włączy się w przebudowywaniu języka porozumienia w szkole poprzez wyposażenie jej w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej w trakcie warsztatów
– wypracowanie zbioru dobrych praktyk w szkole, którymi będzie można dzielić się z innymi placówkami szkolnymi.
Oczekiwanym efektem będzie ograniczenie zachowań agresywnych wśród uczniów gimnazjum.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będą gimnazjaliści Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy.

Opis projektu:

Uzyskana dotacja zostanie przeznaczona na organizację warsztatów (4 spotkania wstępne z zakresu komunikacji interpersonalnej, 4*5 godzin = 20 godzin + 1 spotkanie podsumowujące działania – łącznie 25 godzin). Trener prowadzący spotkania opłacony zostanie według stawki 50 zł. za godzinę pracy. Uczestnicy warsztatów skorzystają z poczęstunku w trakcie warsztatów, a także z posiłku w stołówce szkolnej (30 osób * 10 zł.). Zakupione materiały papiernicze wykorzystane zostaną do opracowania materiałów szkoleniowych i wydania zbioru dobrych praktyk.
Nowa placówka szkolna, mała integracji środowiska szkolnego a także brak wiedzy i umiejętności wśród uczniów gimnazjum, są jedną z przyczyn narastającej agresji wśród uczniów. Uaktywnienie grupy młodzieży poprzez wyposażenie jej w wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej niezbędne do podejmowania z rówieśnikami rozmów rozwiązywania konfliktów, a także przekazywania informacji o problemach trudnych nauczycielom i rodzicom, daje szanse systematycznego rozwiązywania problemu agresji w szkole.
Mamy nadzieję, że opracowanie umiejętności właściwego porozumienia się usprawni wiele mechanizmów w życiu szkolnym, także proces dydaktyczny.

Budżet projektu: 13 600 zł

Dotacja: 6 800 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy

Miejscowość: Kobylnica

Ulica, nr domu i lokalu: Główna 63

Kod pocztowy i Poczta: –

Województwo: –

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: –

Mowa nas łączy

Żabka, Główna 8, 76-251 Kobylnica, Polska

Więcej