Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Expres reporterów - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum w Starkowie

Cel:

Celem projektu jest:
– pokonanie kompleksów i barier tkwiących w młodzieży wiejskiej
– budowanie poczucia własnej wartości i siły wynikającej z przynależności do grupy
– integrowanie i aktywizowanie grupy poprzez odpowiedzialną i dobrą współpracę
– wdrażanie do samodzielności i odwagi w podejmowaniu decyzji
– zainteresowanie problemami środowiska
– nauka zbierania informacji, prowadzenia prac badawczych
– nauka obsługi kamery video, aparatu cyfrowego, rzutnika
– poszerzenie wiedzy ekologicznej poprzez obserwacje, badania, prowadzenie dokumentacji
– stworzenie reportażu, pobudzenie kreatywności uczniów

Odbiorcy projektu:

Projekt jest adresowany do grupy 30 uczniów, którzy są bezpośrednimi odbiorcami. Pośrednio skorzysta z projektu cała społeczność szkolna i lokalna.

Opis projektu:

Problemem naszej młodzieży jest brak propozycji zajęć pozalekcyjnych. Przeprowadziliśmy ankietę diagnozującą zainteresowania i potrzeby uczniów w tym zakresie. Z badań wynika, że uczniowie bardzo chcieliby mieć możliwość spędzania czasu w sposób jak najciekawszy dla nich. W ankietach można było zauważyć konkretne propozycje.
Potrzeby młodzieży przyczyniły się do napisania projektu, którego głównym celem jest pokonywanie barier i kompleksów tkwiących w tych młodych ludziach, wynikających ze specyfiki środowiska wiejskiego.
Pomysł projektu powstał z inicjatywy grupy uczniów gimnazjum, którym leży sercu dobro środowiska naturalnego w naszej gminie. Uczniowie obserwują i zgłaszają liczne przypadki istnienia nielegalnych wysypisk i powstawania wciąż nowych oraz ogromne zanieczyszczenia parkingów leśnych. Będą oni poszerzać swoją wiedzę ekologiczną poprzez obserwacje, badania, prowadzenie dokumentacji multimedialnej. W wyniku ich działań powstaną reportaże nagrane na kamerze video. Uczestnicy samodzielnie wybiorą temat i zakres reportażu. Potem młodzież z opiekunem dokona opracowania zebranego materiału i zaprezentuje reportaż przed szerszym audytorium. Nieśmiała i zakompleksiona młodzież wiejska nauczy się kreatywności, przełamywania oporów, wstydu, tremy, pozbędzie się kompleksów. Nauczą się oni także obsługi kamery video, aparatu cyfrowego i rzutnika multimedialnego. Dotacja przeznaczona zostanie na zakup: rzutnika multimedialnego, nagrody książkowe, materiały edukacyjne i papiernicze.

Budżet projektu: 12 450 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum w Starkowie

Miejscowość: Starkowo

Ulica, nr domu i lokalu: Starkowo

Kod pocztowy i Poczta: 77-233 Suchorze

Województwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Adres strony internetowej: http://

Expres reporterów

Starkowo 19, 77-233, Polska

Więcej