Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Teatralny świat fantazji i wyobraźni - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich

Cel:

Celem projektu jest:
– wyrównywanie szans dostępności do edukacji kulturalnej i sztuki młodzieży wiejskiej
w stosunku do ich rówieśników z miasta oraz stworzenie szans na zaangażowanie w jednym przedsięwzięciu młodzieży mniej zdolnej i uzdolnionej artystycznie,
– zapoznanie młodzieży z niezwykłą i piękną sztuką, jaką jest pantomima, w tym nauka techniki pantomimy, sposobów kreacji aktorskiej, mowy ciała, komunikacji pozawerbalnej i kultury gestu. Współpraca młodzieży z osobowością artystyczną,
– twórcze zagospodarowanie wolnego czasu i zorganizowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych,
– rozwinięcie umiejętności tzw. mowy ciała, komunikacji pozawerbalnej i kultury gestu, budowanie świadomości i kontroli ciała młodego człowieka, ćwiczenie prawidłowej, pewnej, zgrabnej postawy ciała,
– stworzenie spektaklu pokazującego aktualne problemy młodzieży,

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami warsztatów będzie młodzież ucząca się w Kliniskach. Ponieważ pantomima jest teatrem ruchu szanse będą mieli również ci, u których fizyczność przeważa nad intelektem, a którzy to nigdy nie odważyliby się odezwać na scenie. Stwarza to możliwość wyrównania szans uczestnictwa we wspólnym przedsięwzięciu teatralnym młodzieży bardziej i mniej uzdolnionej. Zaangażowana również będzie młodzież zdolna, lecz nie uczestnicząca w ambitnych zajęciach z powodu ich braku. Młodzieżowa społeczność wiejska nie zaangażowana bezpośrednio w projekt będzie miała okazję zobaczyć dwa spektakle (teatru zawodowego i teatru złożonego z ich kolegów). Uczestnictwo w tym projekcie ma zachęcić młodzież ze środowisk wiejskich i zagrożonych marginalizacją do otwarcia się na sztukę teatralną, co niewątpliwie ich uwrażliwi, a tym samym pozwoli pełniej uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym przez co wyrówna ich szanse w przyszłości.

Opis projektu:

Powyższe cele będą realizowane poprze pokazanie spektaklu zawodowego aktora, przeprowadzenie długofalowych warsztatów oraz wyprodukowanie spektaklu teatralnego przez młodzież pod kierunkiem aktora mima, w tym: stworzenie scenariusza, organizacja wystawienia spektaklu.

Budżet projektu: 7 520 zł

Dotacja: 5 700 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich

Miejscowość: Kliniska Wielkie

Ulica, nr domu i lokalu: Szczecińska 24

Kod pocztowy i Poczta: 72-123 Kliniska Wielkie

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: goleniowski

Adres strony internetowej: –

Teatralny świat fantazji i wyobraźni

72-123 Kliniska Wielkie; Piękna 7, 72-123 Kliniska Wielkie, Polska

Więcej