Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

I my możemy się uczyć - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Przyjaciel w Machowinku

Cel:

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans w poziomie rozwoju osób niepełnosprawnych z małych miejscowości wobec dużych ośrodków dysponujących bogatszą ofertą edukacyjno-rekreacyjną i większymi możliwościami finansowymi. Celami pośrednimi są tu: nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, podniesienie umiejętności współpracy w grupie, wskazanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie ich zdolności i poszerzanie zainteresowań.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne: młodzież z Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, młodzież ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, młodzież niepełnosprawna z Gardny Wielkiej oraz uczestnicy pośredni.

Opis projektu:

Cele realizowane będą poprzez spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjno-rekreacyjne oraz warsztaty.
Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych do realizacji projektu, a także na sfinansowanie spotkań uczestników projektu ze społecznością lokalną oraz ze specjalistami w zakresie rozwoju osób niepełnosprawnych.

Budżet projektu: 19 300 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Przyjaciel w Machowinku

Miejscowość: Machowinko

Ulica, nr domu i lokalu: Machowinko 3

Kod pocztowy i Poczta: 76-211 Objazda

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: –

I my możemy się uczyć

Machowinko 21, 76-270, Polska

Więcej