Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Działamy razem - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach

Cel:

Celem projektu jest wspieranie aktywności młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową, uczęszcza do gimnazjum i liceum, a jednak baza szkoły podstawowej jest dla nich miejscem, w którym się spotykają by rozwijać swoje zainteresowania.

Odbiorcy projektu:

15 osobowa grupa młodzieży.

Opis projektu:

W założeniach projektu 15-osobowej grupie młodzieży zorganizowane zostaną warsztaty dla liderów, podczas których chętni zdobędą wiedzę, jak pracować i przewodniczyć grupie oraz skutecznie przyciągnąć do uczestnictwa w programie okoliczną młodzież. Z rozeznania wynika, że młodzi zainteresowani są utworzeniem tzw. Grup zainteresowań informatycznych, artystycznych i sportowych. Do działań realizowanych przez te grupy włączani będą inni młodzi ludzie. Zakłada się. Iż po odbytych warsztatach liderzy podzielą się na trzy grupy tematyczne, po 5 liderów w każdej grupie. Każdy z liderów będzie miał pod swoją opieką 5 osób zainteresowanych uczestnictwem w programie.
Z rozeznania wynika, iż największa liczba chętnych preferuje pracę w grupie artystycznej. Zadaniem lidera tej grupy będzie organizowanie spotkań i zajęć rozwijających uzdolnienia artystyczne młodzieży. Zajęcia odbywać się będą w Sali komputerowej – młodzi nauczą się pracy z komputerem jako narzędziem artysty, rozwiną swoje zainteresowania w zakresie podstaw grafiki 3D, animacji flash, a zakupiony aparat cyfrowy będzie służył do nauki graficznej obróbki zdjęć.
Grupa informatyczna będzie rozwijać swoje zainteresowania w zakresie tworzenia stron www, przeszukiwania zasobów internetu, opracowywania dokumentów w pakietach biurowych oraz budowy i zasady działania sprzętu komputerowego.
Grupa sportowa poprzez zdrową rywalizację będzie rozwijać swoje zainteresowania sportowe.
Chcemy, aby dotacja przeznaczona była na wyposażenie grupy w sprzęt (aparat cyfrowy, sprzęt sportowy), zakup materiałów do pracy w pracowni komputerowej oraz niezbędne koszty osobowe.

Budżet projektu: 9 200 zł

Dotacja: 6 800 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach

Miejscowość: Główczyce

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 8

Kod pocztowy i Poczta: 76-220 Główczyce

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: –

Działamy razem

Kościuszki 1, 76-220 Główczyce, Polska

Więcej