Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Biuro młodego wolontariusza - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Ochotniczych Hufców Pracy przy Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie

Cel:

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi młodym osobom pochodzącym z Pleszewa i okolicznych terenów wiejskich na zagadnienia związane z wolontariatem. Projekt ten ma pomóc młodym ludziom, uzyskaniu dostępu do różnego rodzaju działań skierowanych do młodzieży, a związanych z wolontariatem. Ma to na celu pobudzenie aktywności zawodowej u tych osób, aby po ukończeniu szkoły mogły one zaprezentować potencjalnym pracodawcom zdobyte podczas wolontariatu umiejętności. Ważnym aspektem jest tu również aspekt społeczny tego przedsięwzięcia, ponieważ młodzież będzie uczestniczyła w wielu działaniach skierowanych dla społeczności lokalnych. Dodatkowym aspektem przemawiającym za tą inicjatywą jest fakt, że realizator tego projektu, czyli Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Ochotniczych Hufców Pracy przy Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie aktywnie pomaga młodzieży, która uczy się i zdobywa zawód w CKiW OHP w Pleszewie. Młodzież ta pochodzi z środowisk, patologicznych, niejednokrotnie miała kłopoty z prawem. Dlatego już samo zainteresowanie tej młodzieży ideami wolontariatu będzie miało dla niej duży aspekt wychowawczy oraz pozwoli na szybki powrót do godnego życia w społeczeństwie.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Pleszewa.

Opis projektu:

Projekt ten zakłada powołanie do życia Biura Młodego Wolontariusza. Przed powołaniem do życia Biura, zakłada się przeprowadzenie szkolenia dla osób wyrażających chęć prowadzenia Biura. Szkolenie to zostanie oparte na wiedzy i doświadczeniu osób z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Poznaniu. W projekcie będzie mogła uczestniczyć, każda osoba, która przejawia chęć bycia wolontariuszem zarówno w kraju jak i zagranicą. Praca Biura Młodego Wolontariusza będzie polegała na rejestracji młodych ludzi w bazie danych Młodych Wolontariuszy, poszukiwaniu miejsc, w których osoby te mogłyby odbywać wolontariat oraz udzielaniu informacji o różnych działaniach skierowanych do młodych osób. Celem tego projektu jest pobudzenie aktywności młodych osób do działania na rzecz innych, do zdobywania nowych doświadczeń, które będą im pomocne w późniejszym życiu, w szkole, jak i w pracy, w przypadku wolontariatu zagranicą młodzież będzie miała możliwość zdobycia doświadczeń nowych dziedzinach, poznania języka obcego i innej kultury poprzez umożliwienie im wykonywania pracy na rzecz społeczności lokalnej w innych krajach.
Otrzymana dotacja będzie przeznaczona na zakup materiałów biurowych potrzebnych do funkcjonowania Biura Młodego Wolontariusza, przygotowanie i wyprodukowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz na zakup zestawu komputerowego potrzebnego do funkcjonowania Biura.

Budżet projektu: 10 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Ochotniczych Hufców Pracy przy Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie

Miejscowość: Pleszew

Ulica, nr domu i lokalu: Al. Wojska Polskiego 21

Kod pocztowy i Poczta: 63-300 Pleszew

Województwo: wielkopolskie

Powiat: pleszewski

Adres strony internetowej: www.ckiw-pleszew.ohp.pl

Biuro młodego wolontariusza

Aleje Wojska Polskiego 24, 63-300 Pleszew, Polska

Więcej