Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasza mała ziemia obiecana - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu

Cel:

Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży gimnazjalnej. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych (m.in. zajęcia praktyczne w pracowni Katedry Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Łódzkiego). Rozwijanie umiejętności wykorzystywania techniki informatycznej. Pobudzanie do indywidualnej i zespołowej aktywności w środowisku. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcą projektu jest młodzież gimnazjalna w wieku od 13 do 15 lat. Są to uczniowie mieszkający w Biskupicach, Droszewie, Fabianowie, Kwiatkowie i Ociążu, a uczący się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu. Rekrutacja odbywa się poprzez informację plakatową oraz bezpośrednią informację w szkole. Uczestnicy dowożeni są przez rodziców lub pokonają trasę na rowerach.

Opis projektu:

Projekt ma na celu zainteresowanie uczniów i środowiska lokalnego problemami ochrony środowiska naturalnego gminy Nowe Skalmierzyce, a także kształtowanie postawy proekologicznej. Młodzież gimnazjalna podzielona na grupy (np. biolodzy, chemicy, informatycy, poloniści) prowadzi badania czystości wód, gleby, powietrza, a także fotografuje florę otaczającego środowiska. Projekt przewiduje również wycieczki, które m.in. umożliwiają uczniom udział w doświadczeniach dotyczących właściwości wody i powietrza, przygotowanych przez wyższą uczelnię. Organizowane są konkursy plastyczne, fotograficzne, przyrodnicze oraz językoznawcze, a także plenery czy kiermasz ekologiczny. Gimnazjaliści końcowy efekt badań oraz prowadzonych działań ekologicznych przedstawiają w formie albumowej i multimedialnej, które prezentują m. in. na festynie rodzinnym. Impreza środowiskowa pogłebia współpracę z rodzicami i innymi instytucjami pozaszkolnymi. Realizacja projektu pomaga uczestnikom w doskonaleniu umiejętności interpersonalnych, rozwijaniu zainteresowań, a także poszerzaniu umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych.

Budżet projektu: 13 276,00 zł

Dotacja: 6 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu

Miejscowość: Fabianów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Szkolna 56

Kod pocztowy i Poczta: gimoc@poczta.onet.pl

Województwo: –

Powiat: ostrowski

Adres strony internetowej: –

Nasza mała ziemia obiecana

Środkowa 60, 63-460 Fabianów, Polska

Więcej