Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Centrum Rozwoju Osobowości Zawodowej - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie

Cel:

Cel projektu:
– rozwijanie umiejętności związanych z przedsiębiorczością młodzieży i aktywizacja młodzieżową,
– pogłębienie swojej wiedzy i zainteresowań,
– kreowanie własnej osoby i umiejętności planowania ścieżki zawodowej,
– nabycie nowych umiejętności praktycznych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
– nabycie umiejętności autoprezentacji własnej osoby,

Projekt utworzenia Centrum Rozwoju Osobowości Zawodowej ma za zadanie pomóc młodym ludziom w określeniu swojej osobistej drogi życiowej, rozbudzeniu aspiracji oraz wyrobieniu umiejętności autoprezentacji i postaw przedsiębiorczych (skutecznego działania). Młodzieży pochodzącej z małych miejscowości, szczególnie zagrożonych bezrobociem dziedzicznym, należy wskazać właściwe wzorce i zmienić ich negatywne nastawienie do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Projekt obejmuje kilka działań, które wzajemnie się uzupełniają, dlatego uczestnicy sami określą, co ich najbardziej interesuje i czym chcą się zająć. Praca Centrum Rozwoju Osobowości Zawodowej prowadzona będzie po lekcjach. W ten sposób wypełnimy ich czas wolny oraz rozbudzimy zainteresowania i uzdolnienia, które najczęściej nie są rozwijane, bo brak właściwych wzorców do naśladowania, brak potrzeb, dostępu do informacji.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Zespołu Szkół w Boninie.

Opis projektu:

Działania projektu prowadzone będą głównie przez samą młodzież. Opiekun będzie koordynatorem pracy poszczególnych grup. Doboru działań dokonano tak, aby młodzież samodzielnie mogła poszukiwać informacji i w ten sposób realizowała przydzielone zadania. Efektem pracy będzie:
 utworzenie biblioteki poradnictwa zawodowego, którą chcemy sfinansować z przydzielonej dotacji,
 na warsztatach multimedialnych młodzież utworzy stronę internetową. Powstanie forum mające na celu wymianę poglądów z innymi ludźmi oraz będą tworzyć prezentacje multimedialne promujące właściwe społecznie zachowania,
 w Firmie symulacyjnej młodzi założą działalność gospodarczą i będą ją prowadzić.
Dotacja przeznaczona będzie na zakup: książek i wydawnictw multimedialnych, programu komputerowego Corel Draw Graphics, tusze do drukarki, honoraria specjalistów.

Budżet projektu: 9 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie

Miejscowość: Bonin

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 76-009

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: koszaliński

Adres strony internetowej: http://zsbonin.abc.pl/

Centrum Rozwoju Osobowości Zawodowej

Bonin 29, 76-009, Polska

Więcej