Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowa Społeczność Informacyjna - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica w Płużnicy

Cel:

Misją projektu jest stworzenie społeczności informacyjnej w gminie Płużnica. Chcemy, aby młodzież nauczyła się korzystania z Internetu, jak również zdobyła doświadczenie w tworzeniu serwisów informacyjnych on-line.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 24 uczniów z LO w Płużnicy i Gimnazjum Publicznego w Nowej wsi Królewskiej. Osoby te zostaną przeszkolone, a następnie stworzą internetowe forum dyskusyjne, radio internetowe i stronę WWW społeczności informacyjnej. Sami dokonają także promocji tych serwisów.
Pośrednimi uczestnikami projektu będzie młodzież z terenu gminy Płużnica, mająca dostęp do Internetu. Zostaną oni zapoznani z nowymi serwisami informacyjnymi, przeszkoleni w zakresie ich stosowania i będą ich użytkownikami i współtwórcami. Planujemy przeszkolić 100 osób.

Opis projektu:

Chcemy wykreować grupę 24 liderów, którzy zostaną przeszkoleni z zakresu zarządzania, marketingu, korzystania z Internetu, promocji, tworzenia radia internetowego, forum dyskusyjnego oraz stron WWW, a następnie sami stworzą radio internetowe, forum dyskusyjne oraz stronę WWW. Przeprowadzą także promocję tych usług wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica. Liderzy wyłonieni zostaną przez komisję selekcyjną spośród uczniów gimnazjum i LO na podstawie CV i listów motywacyjnych.
Przeszkolonych zostanie również 100 osób z Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej i z Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy. Osoby te poprawią swoje umiejętności związane z Internetem, jak również staną się użytkownikami i współautorami serwisów oferowanych przez uczestników projektu.
W ramach projektu zakupiony zostanie komputer, który będzie serwerem i umożliwi zaoferowanie w Płużnicy ww. usług. Zakupiona zostanie także domena WWW, pod którą dostępne będą wszystkie serwisy. Część środków przeznaczonych zostanie na dowozy uczestników busem na szkolenia oraz na materiały biurowe, szkoleniowe i poczęstunek.

Budżet projektu: 9 684 zł

Dotacja: 4 900 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica w Płużnicy

Miejscowość: Płużnica

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 87-214 Płużnica

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: wąbrzeski

Adres strony internetowej: –

Młodzieżowa Społeczność Informacyjna

Płużnica 62, 87-214, Polska

Więcej