Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wakart – wakacyjne działania artystyczne - 2005

Realizowany przez:

Towarzystwo Przyjaciół Lipska w Lipsku

Cel:

Głównym celem projektu „WakArt

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział ok. 20 osób w wieku 13 – 20 lat, które będą bezpośrednimi uczestnikami projektu. Osoby te będą rekrutowały się spośród lipskiej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Będą to również opiekunowie grup – instr. plastyki i instr. muzyki z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku oraz nauczyciel z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, jako opiekun grupy teatralnej. Końcowymi odbiorcami realizowanego projektu będzie społeczność lokalna, a także zaprzyjaźnione stowarzyszenia z gmin ościennych.

Opis projektu:

Projekt rozpocznie się naborem osób chętnych do uczestniczenia we wspólnych działaniach. Kolejnym krokiem realizacji projektu będą spotkania mające na celu przygotowanie scenariusza widowiska o tematyce wspólnie ustalonej przez uczestników. Następnie grupa zostanie podzielona, w zależności od zainteresowań, uzdolnień i możliwości, na grupę teatralną, plastyczną i muzyczną. Wszystkie grupy wezmą udział w Wakacyjnych Warsztatach Artystycznych, które będą trwały 2 tygodnie. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie realizacja widowiska teatralnego, pokaz amatorskiego filmu dotyczącego wspólnej pracy oraz wystawa zdjęć dokumentujących całe wydarzenie. Ponieważ przy realizacji projektu współpracujemy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipsku (M-GOK) wszystkie ww. działania odbywać się będą w siedzibie TPL i w pomieszczeniach tego ośrodka, łącznie z kawiarenką internetową, w której młodzież bezpłatnie będzie mogła korzystać z Internetu w celu pozyskiwania informacji potrzebnych przy realizacji projektu.
Spodziewamy się, że długotrwałym efektem projektu będzie rozbudzenie aspiracji poznawczych i twórczych uczestników warsztatów. Ponadto opiekunowie grup wspólnie z rodzicami, nauczycielami, instruktorami skupią się wokół działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży poprzez pożyteczne i mądre zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi. W wyniku pracy nad wspólnym dziełem poszerzone zostaną horyzonty myślowe uczestników. Chcielibyśmy również żeby w efekcie niniejszego projektu zawiązała się wśród uczestników grupa inicjatywna, która w przyszłości realizowałaby podobne inicjatywy.
Dotacja uzyskana z programu „Równać Szanse 2005

Budżet projektu: 8 738 zł

Dotacja: 4 600 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Towarzystwo Przyjaciół Lipska w Lipsku

Miejscowość: Lipsk

Ulica, nr domu i lokalu: Rynek 23 A

Kod pocztowy i Poczta: 16-315 Lipsk

Województwo: podlaskie

Powiat: augustowski

Adres strony internetowej: –

Wakart – wakacyjne działania artystyczne

Stolarska 6, 16-315 Lipsk, Polska

Więcej