Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Czuję się dobrze w moim środowisku - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej

Cel:

Głównym celem projektu jest pomoc młodzieży gimnazjalnej w adaptacji do środowiska szkół ponadgimnazjalnych oraz rozwijanie umiejętności przyrodniczych poprzez zajęcia terenowe.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami będą głównie uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej oraz uczniowie szkół średnich mieszkający w Wieczfni Kościelnej.

Opis projektu:

Realizacja zadań będzie obejmowała dwa główne obszary:
Zajęcia adaptacyjne – w których gimnazjaliści kl. III przygotują się do nowych warunków środowiskowych i społecznych. Często młodzież pochodząca ze wsi jest w jakiś sposób szykanowana przez rówieśników z miast. Te zajęcia pomogą uczniom w przezwyciężeniu takich barier. Dużym atutem będzie to, że prowadzone będą metodami warsztatowymi i w większości przez starszych kolegów i koleżanki.
Obserwacje środowiska przyrodniczego – takie działania pobudzają aspiracje poznawcze i twórcze uczniów oraz poprawiają jakość nauczania. Zadania będą realizowane poprzez obserwacje, pomiary, opracowania informatyczne, sporządzanie raportu. Uczestnikami będą uczniowie kl. II, ze względu na kontynuację zadań w następnych latach.
Myślę, że takie działania zaszczepią wśród uczniów dostrzeganie piękna krajobrazu, tym bardziej, że są to ginące już miejsca np. torfowiska, szuwary, miejsca lęgowe bociana czarnego, żurawia itp.
Dotację w wysokości 5766 zł. przeznaczone będą na wynagrodzenie dla osób prowadzących oraz na zakup potrzebnego sprzętu: aparat fotograficzny, lupy, lornetka, telewizor, DVD.
Pozostałą część tj. 1448 zł. organizator otrzyma od sponsora: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Wieczfni Kościelnej (1100 zł) oraz 348 zł. stanowić będzie udział własny.

Budżet projektu: 7 214 zł

Dotacja: 5 800 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej

Miejscowość: Wieczfnia Kościelna

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 06-513 Wieczfnia Kościelna

Województwo: mazowieckie

Powiat: mławski

Adres strony internetowej: http://www.gimwiecz.webpark.pl

Czuję się dobrze w moim środowisku

Kościelna 26, 06-513 Wieczfnia, Polska

Więcej