Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Integracjne warszataty geograficzne - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Klembowie

Cel:

Celem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań, zainspirowanie twórczymi metodami uczenia się, uaktywnienie społeczne i naukowe uczniów, a także nauczycieli.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej; w warsztatach uczestniczyliby uczniowie zainteresowani geografią i innymi naukami przyrodniczymi ze szkół wiejskich i małych miast.

Opis projektu:

Projekt realizowany byłby na terenie szkół wiejskich, do których dowożeni byliby uczniowie z Warszawy. Podsumowanie cyklu spotkań odbyłoby się w grudniu w Warszawie.
Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów geograficznych (cztery razy w dwóch szkołach poza Warszawą na terenach wiejskich i dwa razy w Warszawie dla wszystkich uczestników projektu). Podczas warsztatów wykorzystane zostaną różnorodne formy pracy i metody nauczania: wykład, prelekcja, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupach, analiza materiałów tekstowych, map i opracowań statystycznych, analiza SWOT. Wykłady będą przeprowadzane przez członków Stowarzyszenia, ale pozostałe formy pracy pod kierunkiem wszystkich nauczycieli.
Projekt poprzez zaangażowanie nauczycieli i uczniów z różnych środowisk daje możliwość poznania, zachęcenia do stosowania różnych form i metod pracy (aktywizujących młodzież, pobudzających do twórczej pracy), a także korzystania z rożnych źródeł informacji i form przekazu wiadomości, m. in. z wykorzystaniem technik multimedialnych. Idea warsztatów jednodniowych mogłaby ewoluować w kierunku obozów geograficznych (np. weekendowych) na terenie szkół bądź wyjazdowych, a nawet w kierunku wakacyjnych integracyjnych obozów geograficznych.
Dotacja przeznaczona byłaby na ksero, materiały, mapy, publikacje i wynagrodzenia oraz transport.

Budżet projektu: 8 400 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Klembowie

Miejscowość: Klembów

Ulica, nr domu i lokalu: Gen. F. Żymirskiego 68

Kod pocztowy i Poczta: 05-205 Klembów

Województwo: mazowieckie

Powiat: wołomiński

Adres strony internetowej: –

Integracjne warszataty geograficzne

05-205 Klembów; 164f, 05-205, Polska

Więcej