Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Sprawa dla reportera - 2007

Realizowany przez:

Grupa nieformalna Don’t Give Up w Gajcu

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie społeczne i publiczne gminy Rzepin, pobudzenie jej aspiracji, kształtowanie w niej postaw aktywnych, poprzez włączenie jej do wspólnej pracy nad gazetką, która stanie się skutecznym kanałem informacji na temat bieżących wydarzeń i możliwości zagospodarowania wolnego czasu. Powołane stowarzyszenie będzie kontynuowało te działania.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to młodzież w wieku 13 – 19 lat, mieszkająca w gminie Rzepin. Uczestnicy będą rekrutowani w szkołach w gminie Rzepin. Uczniowie będą informowani o projekcie przez nauczycieli oraz plakaty w szkołach i świetlicach wiejskich, strony internetowe Gajec.pl, Rzepin.net i Rzepin.pl. Młodzież na spotkania dojeżdżać będzie we własnym zakresie przy wsparciu rodziców i sołtysów wsi.

Opis projektu:

Projekt ma na celu zaaktywizowanie i przygotowanie grupy młodzieży wiejskiej do wydawania gazetki dla lokalnej społeczności. Odbiorcami projektu jest grupa 30 młodych ludzi w wieku 13-19 lat z terenu gminy Rzepin. W ramach projektu uczestnicy poznają warsztat pracy dziennikarskiej, poszerzają swoją wiedzę na temat różnych form wypowiedzi: reportaż, notatka prasowa, wywiad, artykuł; a także doskonalą swoje umiejętności posługiwania się technologią informatyczną: obsługa edytorów tekstu, programów do składu DTP, programów do obróbki graficznej, skanera, aparatu cyfrowego, korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej. Część warsztatów jest prowadzona przez autorów projektu. Warsztaty dziennikarskie prowadzą dziennikarze regionalnego dziennika 'Gazety Lubuskiej’. Tytuł gazetki wybrany jest w drodze konkursu gminnego. Tematyka gazetki jest wypracowana wspólnie z uczestnikami podczas pierwszego spotkania. Efektem projektu jest zaktywizowanie młodzieży do działania na rzecz całej gminy, nauczenie jej pracy w grupie, autoprezentacji, komunikacji społecznej, śmiałości i poprawnego wypowiadania się oraz kreatywności w wyszukiwaniu informacji i możliwości dalszego przekazu. Głównym efektem jest powstanie stowarzyszenia skupiającego młodzież i działającego na rzecz młodzieży.

Budżet projektu: 16 235,00 zł

Dotacja: 5 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Grupa nieformalna Don’t Give Up w Gajcu

Miejscowość: Gajec

Ulica, nr domu i lokalu: Gajec 1

Kod pocztowy i Poczta: 69-110 Rzepin

Województwo: lubuskie

Powiat: słubicki

Adres strony internetowej: –

Sprawa dla reportera

Gajec 13, 69-110, Polska

Więcej