Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gmina czterech kultur - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie

Cel:

Celem projektu jest aktywizajca młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Lubaczów oraz stworzenie jej nowych warunków do rozwoju intelektualnego i praktycznego z zakresu informatyki i technik informacyjnych oraz tworzenia zasobów cyfrowych poprzez działania ukierunkowane na sporządzenie monografii Czterech Kultur Gminy Lubaczów i opublikowaniu jej.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest cała młodzież gimnzjalna oraz społeczeństwo gminy Lubaczów i odwiedzający ją turyści. Ich miejsce zamieszkania jest bezpośrednio związane z terenem, na którym istniały Cztery Kultury. O projekcie odbiorcy zostaną poinformowani na: zebraniach sołeckich, zebraniach szkolnych, w gminnej gazecie, lokalnym radio i na stronie WWW Urzędu Gminy Lubaczów

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie alternatywnej formy nauki i rozrywki dla gimnazjalistów z terenu Gminy Lubaczów, którzy mają ograniczony dostęp do internetu, komputerów i nowoczesnych form techniki cyfrowej oraz ich aktywizacja, która jest odpowiedzią na brak w środowisku wiejskim szerokiego dostępu do kultury i rozrywki. Uczestnikami projektu jest młodzież z Publicznego Gimnazjum w Baszni Dolnej, Wólce Krowickiej i Młodowie, która we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno Gospodarczych, społeczeństwem, nauczycielami, lokalnymi mediami, samorządem i Urzędem Gminy przygotowuje cyfrowy katalog monograficzny 'Czterech Kultur’ Gminy Lubaczów. Jest to dokumentacja spuścizny czterech narodów zamieszkujących ten teren – Polaków, Ukraińców, Niemców i Żydów. Działania zaplanowane w projekcie oprócz zdobycia praktycznego doświadczenia i zgłębienia wiedzy informatycznej zaowocują wydaniem publikacji, zawierającej rys historyczny Gminy, zamieszkiwanej niegdyś przez ludność czterech narodowości. Projekt jest realizowany w formie spotkań, wywiadów, audycji radiowych, reportaży, zajęć pozalekcyjnych pt. 'Edukacja regionalna’ oraz uwieńczony zostanie konferencją podsumowującą. Dzięki temu gimnazjaliści maja szansę na rozwinięcie wiedzy i umiejętności, tworząc w rezultacie dokumentację monograficzną o ogromnym znaczeniu dla całej społeczności gminnej. Projekt daje możliwość na rozwinięcie pasji, oraz integrację różnych środowisk.

Budżet projektu: 8 550,00 zł

Dotacja: 5 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie

Miejscowość: Lubaczów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Jasna 1

Kod pocztowy i Poczta: 37-600 Lubaczów

Województwo: podkarpackie

Powiat: lubaczowski

Adres strony internetowej: –

Gmina czterech kultur

Jasna 1, 37-600 Lubaczów, Polska

Więcej