Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Szkolna Akademia Nauk Ścisłych - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum im. Bł. Augusta Czartoryskiego w Sieniawie

Cel:

Celem projektu jest kształcenie umiejętności prowadzenia badań naukowych, rozumienia ich celowości i zastosowania w życiu człowieka, samodzielnego myślenia, wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin, dokumentowania i prezentacji uzyskanych wyników za pomocą nowoczesnych technologii poprzez wnikliwą obserwację organizmów żywych, zjawisk przyrodniczych oraz praw nimi rządzących. W gimnazjum w Sieniawie powstanie Szkolna Akademia Nauk Ścisłych, centrum, w którym młodzież zajmować się będzie praktycznym aspektem wykorzystania nauk ścisłych. Formuła centrum będzie bardzo podobna do formuły Centrum Edukacyjnego ZooM, które działa w gimnazjum we Włodawie.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 40 uczniów gimnazjum w Sieniawie, uczniowie gimnazjum we Włodawie działający w Centrum Edukacyjnym ZooM oraz 5 osób dorosłych (opiekunów). Pośrednimi uczestnikami projektu będzie młodzież gimnazjum w Sieniawie, ich rodzice oraz społeczność lokalna, którzy wezmą udział w Święcie Nauk Ścisłych na którym młodzież działająca w Szkolnej Akademii Nauk Ścisłych zaprezentuje swój dorobek.

Opis projektu:

Działania w całości zaplanują i zrealizują uczniowie,
a dorośli pełnić będą rolę doradczą. Taka metoda jest bardziej efektywna oraz akceptowana przez uczniów, ponieważ odpowiada na ich potrzeby. Pozwoli im samodzielnie planować swoją pracę, popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski, elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby. Praca przebiegać będzie w trzech grupach tematycznych: biologiczno – chemicznej, archeologiczno – regionalnej oraz matematyczno – fizycznej z wykorzystaniem technologii informatycznej.
Na początku realizacji projektu (we wrześniu) młodzież naszej szkoły wyjedzie do Włodawy w celu zapoznania się z formami i metodami pracy ich kolegów. Rolę animatorów wyjazdu przejmą uczniowie gimnazjum z Włodawy. Sami podzielą się doświadczeniami, zaprezentują efekty swojej pracy. W programie wyjazdu znajdą się także: UMCS w Lublinie, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Muzeum Wsi Lubelskiej, Poleski Park Narodowy, Włodawa – Festiwal Trzech Kultur, Pokazy fizyczne w gimnazjum we Włodawie. W grudniu uczniowie działający w poszczególnych grupach zaprezentują efekty swojej pracy przed innymi kolegami i przed rodzicami na Święcie Nauk Ścisłych.
Bardzo ważnym efektem projektu będzie powstanie stowarzyszenia, które będzie działało na rzecz młodzieży z naszego regionu pozyskując na ten cel środki finansowe.

Budżet projektu: 15 700 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum im. Bł. Augusta Czartoryskiego w Sieniawie

Miejscowość: Sieniawa

Ulica, nr domu i lokalu: Rynek 4

Kod pocztowy i Poczta: 37-530 Sieniawa

Województwo: podkarpackie

Powiat: przeworski

Adres strony internetowej: http://www.sieniawa.republika.pl

Szkolna Akademia Nauk Ścisłych

Kościelna 1A, 37-530 Sieniawa, Polska

Więcej