Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Co dalej po szkole - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju w Racławicach

Cel:

Podstawowym celem projektu jest przygotowanie uczniów szkół średnich do konkurencji na rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz ułatwienie startu życiowego młodzieży powiatu niżańskiego poprzez wprowadzenie ich w teoretyczną i praktyczną stronę prowadzenia działalności gospodarczej.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednio ok. 40 osób (4 zespoły po 10 osób );
Pośrednio z projektu skorzysta większość młodzieży szkół średnich w powiecie niżańskim poprzez przekazywanie informacji, nauczyciele poszczególnych szkół.

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany na rzecz uczniów szkół średnich, którzy wspólnie z nauczycielami przedsiębiorczości będą również jego aktywnymi uczestnikami.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez organizowanie spotkań, które prowadzone będą przez doradców zawodowych, ekonomistów i przedsiębiorców. Głównym tematem warsztatów będzie zaznajomienie uczniów z informacjami o tym, jak założyć własną działalność gospodarczą oraz zapoznanie ich z kierunkami studiów, które cieszą się największym powodzeniem wśród młodzieży.
Spotkania z doradcą zawodowym będą miały na celu zmotywowanie młodzieży do samodzielnych działań, wykazanie ich mocnych i słabych stron, oraz określenie ich głównych zainteresowań tak, by mogli w przyszłości dokonać trafnego wyboru dotyczącego przedmiotu działalności ich własnego przedsiębiorstwa.
Efektem realizowanego projektu będzie przekazanie młodzieży wiedzy o tym jak założyć własną działalność gospodarczą. Poszczególne działania projektu wskażą szanse i zagrożenia, dobre i złe strony założenia własnej firmy. Pomoże to w świadomym podjęciu decyzji o rozpoczęciu w przyszłości własnej działalności gospodarczej.
Dzięki realizacji tego projektu młodzież będzie mogła w każdej chwili skorzystać z aktualnych wiadomości na temat kursów, szkoleń, staży pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, bądź inne instytucje lokalne pomagające w znalezieniu pracy. Ponadto koordynatorzy projektu będą kładli duży nacisk na rozpowszechnienie wśród młodzieży idei wolontariatu. Będzie to miało na celu uaktywnienie postaw młodzieży i zainteresowanie jej problemami lokalnej społeczności.
Dotacja zostanie przeznaczona na zaangażowanie osób koordynujących działania w ramach projektu, specjalistów prowadzących warsztaty. Ponadto zakupione zostaną artykuły biurowe i pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji projektu.
Pokryte zostaną również koszty delegacji.

Budżet projektu: 8 000 zł

Dotacja: 6 200 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju w Racławicach

Miejscowość: Racławice

Ulica, nr domu i lokalu: Rudnicka 15

Kod pocztowy i Poczta: 37-400 Nisko

Województwo: podkarpackie

Powiat: niżański

Adres strony internetowej: –

Co dalej po szkole

DK77 114, 37-400 Racławice, Polska

Więcej