Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Moja Mała Ojczyzna - 2005

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce

Cel:

Celem projektu jest- integracja i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej gminy Tarnawatka poprzez włączenie jej w aktywne działania na rzecz pielęgnowania, ocalania i odtwarzania lokalnej kultury, tradycji i folkloru. Poszerzenie wiedzy młodych ludzi dotyczącej historii, kultury i tradycji swojego regionu. Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz własnej społeczności lokalnej. Integrowanie różnych środowisk i grup społecznych gminy Tarnawatka młodzież, nauczyciele, lokalni rzemieślnicy, przedsiębiorcy, kombatanci, radni itp. wokół tematu zachowania i pokazywania innym dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego własnej gminy. Projekt skierowany jest do grupy 70 uczniów pierwszych klas Gimnazjum Publicznego w Tarnawatce

Odbiorcy projektu:

70 uczniów pierwszych klas Gimnazjum Publicznego, pośrednio odbiorcami działań projektowych będą wszyscy uczniowie Gimnazjum a także społeczność Gminy Tarnawatka

Opis projektu:

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania takie jak: spotkanie integracyjno-edukacyjne młodzieży gimnazjalnej; spotkania z ciekawymi ludźmi, tradycyjnym rzemiosłem, folklorem; otwarte spotkania dla młodzieży i społeczności lokalnej prezentujące historię, kulturę, tradycję, wyroby i tradycje folklorystyczne, walory przyrodnicze gminy; powstaną i przez pół roku będą funkcjonować młodzieżowe grupy tematyczne badające i opisujące lokalne pamiątki i zabytki kultury, tradycji i przyrody; warsztaty dla młodzieży nauki rzemiosła i sztuki ludowej; Dzień Regionalny jako wydarzenie podsumowujące projekt. Wszystkie te działania mają służyć integracji społeczności Gminy Tarnawatka wokół problematyki poznawania, zabezpieczenia i ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego, tradycji i przyrody gminy oraz zinwentaryzowaniu i włączeniu do atrakcji turystycznej gminy tych obiektów zabytkowych, pamiątek tradycji, kultury, folkloru i przyrody, które pozostały na terenie gminy i które mogą się przyczynić do jej rozwoju turystycznego i gospodarczego.
Główne efekty projektu to: zorganizowane 2 dniowe spotkanie integracyjno-edukacyjne dla 70 uczniów 1 klas gimnazjalnych z terenu Gminy Tarnawatka, powołana do życia lokalna organizacja młodzieżowa, spotkania z ciekawymi ludźmi, tradycyjnym rzemiosłem, folklorem w co najmniej 5 miejscowościach gminy Tarnawatka, zorganizowane w gimnazjum 3 otwarte spotkania dla młodzieży i społeczności lokalnej prezentujące historię, kulturę, tradycję, wyroby i tradycje folklorystyczne, walory przyrodnicze gminy, powstanie i przez pół roku będzie funkcjonować 5 młodzieżowych grup tematycznych badających i opisujących lokalne pamiątki i zabytki kultury, tradycji i przyrody, odbędą się co najmniej 3 warsztaty dla młodzieży nauki rzemiosła i sztuki ludowej, odbędzie się Dzień Regionalny, powstanie koncepcja i program funkcjonowania Izby Regionalnej we współpracy z Gimnazjum, Parafią, Urzędem Gminy, powstanie program edukacji regionalnej i promocji kulturalnej i turystycznej gminy integrujący różne środowiska – młodzież, nauczycieli, lokalnych rzemieślników, przedsiębiorców, kombatantów, radnych, rolników itp.
Dotacja zostanie przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania integracyjno-edukacyjnego oraz na zakup materiałów do zajęć dydaktycznych i merytorycznych.

Budżet projektu: 19 780 zł

Dotacja: 6 900 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce

Miejscowość: Tarnawatka

Ulica, nr domu i lokalu: Lubelska 62

Kod pocztowy i Poczta: 22-604 Tarnawatka

Województwo: lubelskie

Powiat: tomaszowski

Adres strony internetowej: –

Moja Mała Ojczyzna

Księdza Boguty 55, 22-604 Tarnawatka, Polska

Więcej