Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Chrońmy dziedzictwo kulturowe naszego regionu - 2005

Realizowany przez:

Przyjaciele Parczewa, Parczew

Cel:

Nasz świat boryka się z monotonią życia codziennego oraz problemami natury egzystencjonalnej, często zapomina się o własnych korzeniach, tradycji, historii. W tym celu chcemy podjąć takie działanie aby zmienić postawę młodzieży wobec własnego regionu.
Celem naszego projektu jest rozbudzenie poczucia przynależności regionalnej, budzenie uczuć identyfikowania się z rodzinnym otoczeniem oraz uświadomienie, że region jest małą ojczyzną. Młodzież z grupy nieformalnej „Przyjaciele Parczewa

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13 – 16 lat ucząca się w gimnazjum i szkołach średnich.

Opis projektu:

Działania grupy liderów młodzieżowych oraz inicjatywy wynikające z potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi prowadzić będą do stworzenia strony internetowej, na której zostaną umieszczone mapy terenu, zdjęcia z najciekawszymi miejscami do odwiedzenia, krótkie opisy tych miejsc, zwyczaje i tradycje regionalne oraz portrety osób przyczyniających się do promowania regionu. Pomocną formą do zdobycia informacji będą wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz wizyty studyjne w miejscach aktywizujących ludzi młodych. Po zakończeniu planowanych spotkań z zebranego materiału powstanie foto album.
Aby pokazać młodzieży praktyczną wiedzę na temat ginących zawodów odbędzie się wizyta autokarowa w Podedwórzu, młodzież zaktywizuje się z lokalną społecznością wykona ręczną pracę z gliny. Zajęcia poprowadzi pani Gabriela Bilkiewicz, która jest liderem i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Polesia Lubelskiego. Każde zakończone będzie piknikiem integracyjnym podsumowującym spotkanie.
Dotacja zostanie przeznaczona na zakup aparatu cyfrowego wraz z oprzyrządowaniem i wywołaniem zdjęć, które umożliwi realizację projektu, ponadto na wyżywienie i ubezpieczenie członków grupy. Dotacja pozwoli na dostrzeżenie inicjatywy młodych ludzi w środowisku lokalnym i pozyskanie sponsorów na kolejne akcje grupy.

Budżet projektu: 6 250 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Przyjaciele Parczewa, Parczew

Miejscowość: Parczew

Ulica, nr domu i lokalu: Kościelna 53

Kod pocztowy i Poczta: 21-200 Parczew

Województwo: lubelskie

Powiat: parczewski

Adres strony internetowej: –

Chrońmy dziedzictwo kulturowe naszego regionu

Kościelna 121, 21-200 Parczew, Polska

Więcej