Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kaktus – Klub Aktywności Kulturalnej Tutejszych Uczniów i Studentów - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej

Cel:

Projekt ma dać szansę młodzieży z małego wiejskiego środowiska na spotkanie z wydarzeniami kulturalnymi na najwyższym poziomie. Zaangażowani do pomocy wolontariusze w postaci młodych ludzi, którzy wywodzą się z tego samego środowiska, byli lub są studentami podzielą się wiedzą i doświadczeniem na temat tego wielkiego świata, z którym mieli okazję już się zetknąć. Uczniowie jasienickiego gimnazjum to niejednokrotnie osoby z wielkimi ambicjami i aspiracjami, ale z całą pewnością mający trudności w przełamywaniu własnej niepewności i wstydliwości w kontaktach z innymi np. rówieśnikami z większych ośrodków miejskich. Udział młodzieży w wartościowych imprezach i wydarzeniach kulturalno-naukowych ma stać się inspiracją do założenia Klubu Aktywności Kulturalnej, gdzie młodzież gimnazjalna i pozaszkolna mogłaby realizować własne aspiracje twórcze co w środowisku wiejskim jest utrudnione chociażby ze względu na znaczne oddalenie od teatrów, kin, wystaw.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej.

Opis projektu:

Zaplanowany cykl kilkunastu spotkań będzie miał formę warsztatów. Część spotkań poprzedzonych będzie udziałem kilkudziesięcioosobowej grupy młodzieży w wydarzeniu kulturalnym np. seansie filmowym, przedstawieniu teatralnym, wystawie prac plastycznych, koncercie, itd. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję wypowiedzieć własne zdanie na temat obejrzanego filmu, przedstawienia czy wystawy. Dyskusja da okazję do przedstawienia własnego stanowiska, poparcia go argumentami. W ramach warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych młodzież zdobędzie wiedzę wykraczającą poza podstawowe umiejętności zdobywane w ramach normalnych obowiązkowych zajęć. Uczestnicy w ten sposób nabiorą pewności siebie, łatwiej zaistnieją w grupie rówieśniczej np. przyszłej szkoły średniej. Będą mieli możliwość włączenia się w działalność społeczną na rzecz swojego środowiska lokalnego.
W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny i literacki na najciekawiej zrealizowane i udokumentowane sprawozdanie z przeprowadzonych spotkań.

Budżet projektu: 9 920 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej

Miejscowość: Jasienica Rosielna

Ulica, nr domu i lokalu: Jasienica Rosielna 223

Kod pocztowy i Poczta: 36-220 Jasienica Rosielna

Województwo: podkarpackie

Powiat: brzozowski

Adres strony internetowej: http://www.jasienicagimnazjum.republika.pl

Kaktus – Klub Aktywności Kulturalnej Tutejszych Uczniów i Studentów

Jasienica Rosielna 297, 36-220, Polska

Więcej