Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dlaczego warto tu zostać - 2005

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce ZS w Odrzykoniu oraz Gminne Centrum Informacji w Odrzykoniu

Cel:

Zamierzeniem Projektu jest kreowanie wśród młodzieży własnych pomysłów i integrowanie lokalnego społeczeństwa. Dodatkowym plusem projektu jest promowanie aktywności młodych ludzi i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu lokalnej społeczności oraz działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Odbiorcy projektu:

: W Projekt zaangażowana będzie cała społeczność lokalna Gminy Wojaszówka (młodzież uczęszczająca do Gimnazjum w Odrzykoniu i przymówce około 350 dzieci, wójt gminy, pracownicy Urzędu Gminy w Wojaszówce dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum w Odrzykoniu oraz Przybówce,, członkowie Stowarzyszenia Odrzykoniaków, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Biblioteka Gminna, Gminne Centrum Informacji, mieszkańcy gminy). Bezpośrednim realizatorem Projektu będzie młodzież ucząca się w Gimnazjum w Odrzykoniu i Przybówce. Przed realizacją Projektu zostaną zorganizowane spotkania z uczniami szkoły mające na celu wyłonienie czterech grup realizujących poszczególne etapy działania. Zadaniem grup będzie w pierwszym etapie przygotowanie się merytoryczne do prawidłowej realizacji Projektu.

Opis projektu:

Projekt przewiduje powołanie Redakcji Folderu, w skład której wejdą przedstawiciele młodzieży, nauczycieli, mieszkańców gminy, samorządu i organizacji pozarządowych. Planowane jest zorganizowanie szeregu konkursów, spotkań i warsztatów ( hasło promujące gminę, konkurs na najciekawsze zdjęcia, spotkania w „Muzeum Wsi w Odrzykoniu, Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Muzeum Podkarpackim w Krośnie, warsztaty z fotografii cyfrowej, dziennikarskie i podstaw grafiki komputerowej). Podsumowaniem pracy młodzieży będzie przygotowanie i wydanie folderu, który zostanie zaprezentowany na imprezie dla całej społeczności lokalnej pn.

Budżet projektu: 10 805 zł

Dotacja: 6 900 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce ZS w Odrzykoniu oraz Gminne Centrum Informacji w Odrzykoniu

Miejscowość: Odrzykoń

Ulica, nr domu i lokalu: Jagiełły 1

Kod pocztowy i Poczta: 38-406 Odrzykoń

Województwo: podkarpackie

Powiat: krośnieński

Adres strony internetowej: –

Dlaczego warto tu zostać

Panasia 12, 38-406 Odrzykoń, Polska

Więcej