Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Miodowe miesiące - 2005

Realizowany przez:

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego w Sielcu

Cel:

Projekt ten ma na celu stworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność lokalną, pobudzenie w niej twórczych i poznawczych aspiracji oraz kształtowaniu w niej aktywnych postaw wobec rzeczywistości.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 16 do 18 lat.

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany przy ścisłej współpracy z Miejsko- Gminnym Kołem Pszczelarzy z Sędziszowa Młp. Jego realizacja planowana jest na terenie gminy Iwierzyce w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2005 roku. Na terenie gminy Iwierzyce panuje wysokie bezrobocie, ciągle pogłębiająca się bieda oraz nieopłacalność rolnictwa a jej mieszkańcy zmuszeni są do szukania alternatywnych źródeł zarobkowania. Dlatego też proponowany projekt nastawiony jest na zainteresowanie ludzi młodych zawodem pszczelarza, produktami oraz wyrobami pszczelimi np. produkcją miodu, świec, apiterapią oraz zakładaniem gospodarstw agroturystyczno- pszczelarskich co może być doskonałym źródłem dochodu dla miejscowej ludności. Głównym działaniem zaplanowanym w ramach projektu są warsztaty skierowane dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Zostaną one przeprowadzone w liczbie 24 godzin, podczas których omawiane będą sposoby gospodarowania w pasiece oraz techniki uprawy ogródka narzędziami tradycyjnymi. Ponadto młodzi uczestnicy projektu pod okiem miejscowych pszczelarzy i specjalistów prowadzących warsztaty wezmą udział w rozbudowie i zwiększaniu atrakcyjności ogródka pasiecznego mieszczącego się na terenie gminy Iwierzyce. Zainteresowani zasadzą w nim rośliny, które na co dzień nie są już uprawiane w przydomowych rabatkach. Na każdym etapie projektu będzie prowadzona jego promocja poprzez zamieszczanie publikacji w gazecie lokalnej ,,Głos Powiatu’’. Podsumowaniem projektu będzie opracowanie i wydanie folderu promującego wszystkie podjęte działania. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poszerzenia wiedzy młodych ludzi na temat zasobów własnego regionu, ukształtowania w nich aktywnych postaw wobec rzeczywistości i zdobycia umiejętności znajdywania dodatkowych źródeł dochodu. Dotacja zostanie przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pszczelarskich, wykonanie ula figuralnego, zakup roślin do ogródka pasiecznego oraz wydanie folderu podsumowującego cały projekt i promującego wszelkie działania w nim wykonywane.

Budżet projektu: 8 550 zł

Dotacja: 6 100 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego w Sielcu

Miejscowość: Sielec

Ulica, nr domu i lokalu: Sielec 1A

Kod pocztowy i Poczta: 39-120 Sędziszów Młp.

Województwo: podkarpackie

Powiat: ropczycko-sędziszowski

Adres strony internetowej: –

Miodowe miesiące

Sielec 25, 39-120, Polska

Więcej