Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dobre Pole- w dobrych rękach – edukacyjna ścieżka interdyscyplinarna - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Legnickich Polach

Cel:

Celem projektu jest stworzenie wiejskiej młodzieży możliwości aktywnego, twórczego, a zarazem ukierunkowanego sposobu spędzania wolnego czasu.

Odbiorcy projektu:

Młodzież wiejska – bezpośrednio 40 osób.

Opis projektu:

Projekt przewiduje założenie interdyscyplinarnej ścieżki edukacyjnej na terenie Legnickiego Pola i terenach przyległych, mającej służyć nie tylko uczniom tutejszego gimnazjum, ale również grupom przyjezdnym. Ścieżka ta wzbogaci wiedzę młodzieży na temat walorów przyrodniczych (ekosystem sztuczny –pole uprawne i naturalny-las, pomniki przyrody ożywionej, gatunki drzew prawnie chronionych, sowa uszata w centrum miejscowości), historyczno– kulturowych (Kościół Św. Jadwigi. muzeum Bitwy pod Legnickim Polem) i turystycznych (szlak Piastów, ośrodek OSiR-u z basenem) tego regionu. Pozwoli również dostrzec zagrożenia ekologiczne wynikające z bliskiego sąsiedztwa zakładów przemysłowych w Legnicy, czy też autostrady A-4, a co za tym idzie, przyjąć odpowiednią postawę proekologiczną. Będzie również promować zdrowy styl życia, zachęcać do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W ramach projektu odbywać będą się spotkania opiekunów z młodzieżą w grupach skupiających uczniów zainteresowanych jedną z następujących dziedzin:
– historia,
– regionalizm i turystyka,
– przyroda, ekologia i promocja zdrowia,
– informatyka
– sztuka.
Przewiduje się również spotkania ogólne, integrujące, pozwalające na wymianę poglądów, prezentację pomysłów i wspólną zabawę.
Uczniowie z poszczególnych grup będą odpowiedzialni za przydzielone im punkty ścieżki edukacyjnej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Będą przygotowywani w czasie spotkań z zaproszonymi gośćmi do pełnienia roli gospodarzy-przewodników na określonych etapach ścieżki.
Zadania te pomogą uczniom aktywnie uczestniczyć w życiu, promowaniu i popularyzowaniu gminy nie tylko wśród uczestników programu ale także młodzieży przyjezdnej.
Uczestnicy programu będą mieli okazję rozwinąć swoje talenty plastyczne, wrażliwość i percepcję wizualną, poznać i doskonalić sztukę fotografii. Nabędą umiejętność wyrażania emocji w różnych formach ekspresji. Będą doskonalić umiejętność pracy przy komputerze.
Projekt da im możliwość zaistnienia, utożsamienia się z własnym środowiskiem, pokonania barier i kompleksów, zaprezentowania pomysłów, zdobycia nowych doświadczeń. Pozwoli rozwinąć zdolności interpersonalne, nawiązać kontakty z uczniami ze szkół miejskich.
Po zakończeniu realizacji projektu ścieżka edukacyjna pozostanie i nadal będzie służyć pomocą w zdobywaniu wiedzy oraz twórczym działaniom nowych gimnazjalistów.

Budżet projektu: 9 483 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Legnickich Polach

Miejscowość: Legnickie Pole

Ulica, nr domu i lokalu: K.D. Asama 7

Kod pocztowy i Poczta: 59-241 Legnickie Pole

Województwo: dolnośląskie

Powiat: legnicki

Adres strony internetowej: –

Dobre Pole- w dobrych rękach – edukacyjna ścieżka interdyscyplinarna

Świętej Jadwigi 1, 59-241 Legnickie Pole, Polska

Więcej