Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dziedzictwo kulturowe Żydów bieruńskich i oświęcimskich - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 1 w Bieruniu

Cel:

Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat kulturowego dziedzictwa Żydów w oparciu o historię miejscowych kahałów, a jednocześnie zaktywizowanie jej do odkrywania, dokumentowania i opisywania śladów kultury materialnej wyznawców judaizmu w rodzinnym mieście.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Gimnazjum w Bieruniu.

Opis projektu:

Pierwszy etap projektu realizowany przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu obejmować będzie cykl warsztatów w terenie (wy-cieczka po mieście śladami Żydów oświęcimskich, zajęcia w syna-godze i na terenie kirkutu) na temat historii i podstawowych aspektów tradycji i religii żydowskiej. Zakończy je forum dyskusyjne z udziałem gimnazjalistów.
W drugim etapie przedsięwzięcia, młodzież podzielona na zespoły robocze prowadzić będzie, pod kierunkiem koordynatora projektu, prace dokumentacyjno-badawcze na terenie cmentarza żydowskie-go w Bieruniu Starym. Prace te poprzedzone zostaną zajęciami przygotowawczymi do podjęcia tego typu działań. Wyniki tych badań zostaną zebrane, przeanalizowane i opisane przez uczniów, a następnie wydane w formie książki. Publikacja ta adresowana będzie do całej lokalnej społeczności.
Uczestnictwo młodzieży w tym przedsięwzięciu oprócz walorów poznawczych, może być dla niej „przygodą badawczą’, podczas której ujawnią się czy też rozwiną jej różnorodne talenty: literackie, naukowe, plastyczne czy fotograficzne.
Wspólne odkrywanie śladów kultury materialnej Żydów w naszym mieście może stać się także „lekcją’ łamania wszelkich uprzedzeń i stereotypów nt. przedstawicieli wyznania mojżeszowego oraz skutecznym środkiem kształtowania wśród młodzieży postawy tolerancji.
Dotacja przeznaczona zostanie na wydanie pracy nt. bieruńskiego cmentarza żydowskiego, jak również na zakup zestawu komputerowego potrzebnego do jej wykonania.

Budżet projektu: 8 750 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 1 w Bieruniu

Miejscowość: Bieruń

Ulica, nr domu i lokalu: Warszawska 294

Kod pocztowy i Poczta: 43-155 Bieuń

Województwo: śląskie

Powiat: bieruńsko-lędziński

Adres strony internetowej: http://www.gimnazjum1.bierun.pl

Dziedzictwo kulturowe Żydów bieruńskich i oświęcimskich

Kosynierów 1, 43-150 Bieruń, Polska

Więcej