Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Aść - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Zawoni

Cel:

Głównym celem projektu jest poznanie i zbadanie aktualnego stanu środowiska na terenie gminy Zawonia, a poprzez konkretne działania (zgodne z celami projektu),doprowadzenie do jego poprawy. Młodzież uczestnicząca w projekcie nauczy się prowadzić obserwacje, wyciągać wnioski, przewidywać skutki niewłaściwych decyzji podejmowanych przez człowieka w stosunku do środowiska naturalnego.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu są uczniowie I i II klasy Gimnazjum Publicznego w Zawoni zrzeszeni w dwóch klubach – naukowym –Klubie Młodych Odkrywców i szkolnym Klubie Cyklisty – 'Ekolog’.

Opis projektu:

Młodzież znając dobrze najbliższe otoczenie swoich miejscowości, i miejsca najbardziej zanieczyszczone przez śmieci i ścieki wyznaczy teren działań. Obszar ten będzie w okresie jesieni poddany szeregowi badań, bezpośrednio w terenie, jak również po pobraniu próbek w laboratorium. Techniki badawcze młodzież opanuje podczas warsztatów wyjazdowych w Myśliborzu, oraz na zajęciach laboratoryjnych na wydziale biologii Wrocławskiej Akademii Rolniczej.
Efektem realizacji projektu będzie lokalizacja i identyfikacja miejsc zanieczyszczanych przez ludzi, powstanie mapy 'ciemnych’, brudnych obszarów na terenie gminy, opracowanie projektu segregacji odpadów, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, który wdrożony przez władze gminy zaowocuje zmniejszeniem ilości produkowanych śmieci i ścieków. Powstanie również prezentacja multimedialna i folder informacyjny dla mieszkańców gminy.
Młodzież realizująca projekt nie tylko wiele się nauczy, ale też nabierze pewności siebie, wykształci umiejętność współdziałania i dyskusji, a przede wszystkim wyrobi w sobie nawyki i pozytywne wzorce zachowań, dzięki którym okolice Zawoni będą jak dawniej słynęły z grzybów, jagód i czystych lasów.
Dotacja przeznaczona będzie na realizację projektu i wydanie materiałów informacyjnych dla społeczności naszej gminy.

Budżet projektu: 20 300 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Zawoni

Miejscowość: Zawonia

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 6

Kod pocztowy i Poczta: 55-106 Zawonia

Województwo: dolnośląskie

Powiat: trzebnicki

Adres strony internetowej: –

Aść

Nowa 4, 55-106 Zawonia, Polska

Więcej