Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Świat przez lupę i lunetę - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum w Ślemieniu

Cel:

Celem projektu jest kształtowanie naukowego poglądu na świat w zakresie przedmiotów ścisłych wraz z rozwijaniem zainteresowań i zdolności uczniów. Atutem programu jest interdyscyplinarność, połączenie dziedzin: biologii, chemii, fizyki, astronomii, matematyki, techniki i informatyki.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami programu jest młodzież w wieku 13-16 lat, która w tym okresie dąży do samodzielności – program ten pozwala rozwijać ją u uczniów.

Opis projektu:

. W harmonogramie działań ujęto zagadnienia, spotkania, wyjazdy, z którymi nasi uczniowie wcześniej nie mieli styczności. Działania dotyczą (zgodnie z nazwą projektu) zarówno obserwacji świata makroskopowego (obserwacji astronomicznych, ścieżka dydaktyczna – układ słoneczny, planetarium) jak i świata mikroskopowego (badania mikroskopowe wody, drobnoustrojów – patogenów i innych szczepów bakterii, preparowanie i oznaczanie owadów fauny Polski). Efektem działań będzie nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się przyrządami stosowanymi w obserwacjach i badaniach zarówno naukowych jak i dotyczących życia codziennego oraz rozbudzanie zainteresowań, pomysłowości, samodzielności w wyszukiwaniu informacji i prezentacji nabytej wiedzy społeczności lokalnej. Realizacja zamierzonych celów nie jest możliwa ze środków budżetowych szkoły dlatego też uzyskana dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów dojazdu uczniów do instytucji wymienionych w harmonogramie, koszty osobowe zaproszonych z zewnątrz pracowników naukowych, jak też zabezpieczenie potrzebnych do realizacji programu pomocy i materiałów.

Budżet projektu: 9 500 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Ślemieniu

Miejscowość: Ślemień

Ulica, nr domu i lokalu: Ślemień 404

Kod pocztowy i Poczta: 34-323 Ślemień

Województwo: śląskie

Powiat: żywiecki

Adres strony internetowej: –

Świat przez lupę i lunetę

Krakowska 460, 34-323 Ślemień, Polska

Więcej