Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Żyj inaczej - 2005

Realizowany przez:

Klub Sportowy Trojan w Lądku Zdroju

Cel:

Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w największym stopniu stan zdrowia dzieci, młodzieży , dorosłych. Coraz mniej młodych ludzi uprawia turystykę, sport. Czas zabiera im oglądanie telewizji, komputer, a także coraz dłuższa nauka w szkole. Nic więc dziwnego, że wzrasta liczba dzieci z wadami postawy, młodzieży biernej uzależnionej od reklam telewizyjnych. Poprzez realizację projektu chcemy umożliwić zdobycie umiejętności zaspakajania swoich potrzeb i aspiracji, życia twórczego oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych a także kształtowanie w swoim otoczeniu właściwych relacji międzyludzkich, w oparciu o zdrowe sportowe zasady. Oferta szkół w naszej gminie jest tylko schemat edukacyjny, który nie zaspakaja potrzeb dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom chcemy zmienić model „średniaka’ na model kreatywnego, twórczego, wierzącego we własne siły młodego człowieka.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z miejscowości Lądek Zdrój

Opis projektu:

Niniejszy projekt opiera się na:
a) Tworzeniu trwałej grupy inicjatywnej, która zrealizuje napisany przez siebie program spartakiady – od etapu planowania, podziału zadań, realizację do ewaluacji.
b) Wspólnym zaplanowaniu i wykonaniu ogródka lekkoatletycznego -jako bazy późniejszych wyczynów sportowych,
c) Programie spartakiady -jako końcowego elementu.
Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 11-18 lat z gminy Lądek Zdrój ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze wsi. Spodziewane efekty projektu:
• powstanie trwałej grupy młodzieżowej kreującej zdrowy styl życia ciekawy sposób spędzania wolnego czasu oraz budowanie wsparcia grupy rówieśniczej w społeczności lokalnej
• powstanie trwałej bazy edukacji sportowej
Dotacja zostanie przeznaczona na:
• umożliwienie stworzenia grupy inicjatywnej oraz późniejszych grup rówieśniczych w celu pobudzenia działania oddolnego,
• działania reklamujące te inicjatywę.
• Sprzęt i środki umożliwiające przygotowanie spartakiady,
• Materiały budowlane,
• Przewóz uczestników z pobliskich wsi.

Budżet projektu: 9 104 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Klub Sportowy Trojan w Lądku Zdroju

Miejscowość: Lądek Zdrój

Ulica, nr domu i lokalu: Kłodzka 45

Kod pocztowy i Poczta: 57-540 Lądek Zdrój

Województwo: dolnośląskie

Powiat: kłodzki

Adres strony internetowej: –

Żyj inaczej

Kłodzka 54, 57-540 Lądek-Zdrój, Polska

Więcej