Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Rowerem przez gminę - 2005

Realizowany przez:

Młodzieżowy Klub Turystyczny w Toszku

Cel:

Projekt zakłada inwentaryzację i opis istniejących tras rowerowych i pieszych oraz wytyczenie nowych na terenie Gminy Toszek.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z gminy Toszek.

Opis projektu:

Młodzież będzie działała w 4 grupach tematycznych – historycznej, przyrodniczej, dziennikarskiej oraz informatycznej.
„Historycy‿ zajmą się opracowaniem merytorycznym zabytków i ciekawych miejsc (krzyże przydrożne, kapliczki itp.)
„Przyrodnicy‿ przeprowadzą badania i opis istniejących zasobów naturalnych na trasach wycieczek.
„Dziennikarze‿ zdiagnozują obecny stan (oznaczenia, zniszczenia, infrastruktura itp.) oraz zredagują prospekt podsumowujący działania.
„Informatycy‿ stworzą oprawę multimedialną (internet, prezentacja) całego projektu.
Główne działania i spodziewane efekty projektu:
– uporządkowanie i renowacja istniejących ścieżek rowerowych i pieszych (wycieczki, rajdy),
– wydzielenie miejsc na odpoczynek (ławka, kosz na śmieci, miejsce na ognisko),
– impreza środowiskowa na Zamku w Toszku (jako podsumowanie rajdu młodzieży gimnazjalnej),
– wykonanie folderu informacyjnego (mapka z zaznaczonymi trasami),
– wykonanie prezentacji multimedialnej,
– integracja środowiska lokalnego.
Środki dotacji przeznaczone będą na sfinalizowanie druku folderu, prezentacji multimedialnej oraz zorganizowanie imprezy środowiskowej na zamku (nagrody konkursowe, dyplomy, poczęstunek dla uczestników rajdu.)

Budżet projektu: 17 665 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Młodzieżowy Klub Turystyczny w Toszku

Miejscowość: Toszek

Ulica, nr domu i lokalu: Dworcowa 27

Kod pocztowy i Poczta: 44-180 Toszek

Województwo: śląskie

Powiat: gliwicki

Adres strony internetowej: –

Rowerem przez gminę

Dworcowa 16, 44-180 Toszek, Polska

Więcej