Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasza wieś między Ziemią a niebem – Jankowicka droga do gwiazd - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 1 im. ks. Walentego w Jankowicach

Cel:

Projekt koncentruje się wokół dwóch zagadnień oraz związanych z nimi działań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.

Odbiorcy projektu:

Projekt będą realizować gimnazjaliści ( dwie grupy zadaniowe po 15 osób).

Opis projektu:

Poprzez badania z zakresu geografii stworzenie makiety obrazującej ukształtowanie terenu wsi z naniesionymi ważnymi elementami jej topografii. Badania wiążą się z kwerendą biblioteczną, wykorzystaniem Internetu, współpracą realizatorów projektu z wydziałem geodezyjnym Urzędu Gminy Świerklany.
Badania uczestników zakresu astronomii koncentrują się na obserwacji nieba nad Jankowicami w okresie od września do października 2005. Wynikiem obserwacji będą zdjęcia fotograficzne nieba. Uczniowie dokonają obróbki komputerowej obrazów, wzbogacą materiały badawcze wiadomościami zaczerpniętymi z literatury przedmiotu, co pozwoli na stworzenie prezentacji multimedialnej „Niebo nad Jankowicami

Budżet projektu: 6 669 zł

Dotacja: 4 800 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 1 im. ks. Walentego w Jankowicach

Miejscowość: Jankowice

Ulica, nr domu i lokalu: Równoległa 5

Kod pocztowy i Poczta: 44-264 Jankowice

Województwo: śląskie

Powiat: rybnicki

Adres strony internetowej: http://www.jankowice.com

Nasza wieś między Ziemią a niebem – Jankowicka droga do gwiazd

Nowa 99, 44-264 Jankowice, Polska

Więcej