Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Jest w orkiestrach dętych taka siła - 2005

Realizowany przez:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach

Cel:

Celem projektu jest rozszerzenie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej, czyli przyjęcie i przyuczenie nowych członków. Przeprowadzenie kursu komputerowego służącego do komponowania muzyki w programie ACID. Dzięki przeprowadzonemu kursowi będą mogli tworzyć własne utwory, które po niezbędnym rozpisaniu na poszczególne instrumenty staną się podstawą autorskiego programu artystycznego orkiestry. Program będzie prezentowany na wszystkich koncertach. W celu promowania działalności orkiestry dętej jej członkowie pod opieką informatyka Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych założą i systematycznie będą aktualizowali stronę internetową Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Odbiorcy projektu:

W kursie będą uczestniczyć członkowie najstarszej grupy doskonale znający zasady harmonii w muzyce.

Opis projektu:

W celu aktywizacji środowiska wiejskiego dokonamy naboru nowych członków do orkiestry. Będziemy prowadzili dla nich dodatkowe zajęcia muzyczne obejmujące naukę czytania nut, podstawy historii muzyki oraz indywidualne lekcje instrumentu. W prowadzeniu zajęć z historii muzyki oraz czytania nut aktywnie pomagać będą najstarsi stażem członkowie orkiestry, natomiast indywidualne lekcje prowadzić będzie instruktor muzyki zatrudniony do prowadzenia orkiestry dętej. W miesiącach wakacyjnych nowo przyjęta grupa odbędzie stacjonarne tygodniowe warsztaty muzyczne, które będą się odbywały w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach.
Do zaplanowanych działań należą: ogłoszenie o naborze do Młodzieżowej Orkiestry Dętej, przeprowadzenie rekrutacji i selekcji kandydatów, systematyczne indywidualne ćwiczenia gry na instrumentach muzycznych, udział w próbach zespołu grającego, uczestnictwo w koncertach oraz
w ramach podsumowania podjętych działań w projekcie – koncert podczas Gminnego Festiwalu Kolędniczego, który odbędzie się w miesiącu: luty 2006 r.
Spodziewanymi efektami będzie uaktywnienie istniejącej grupy poprzez zaangażowanie jej
w pracę na rzecz orkiestry, przyjęcie nowych uczestników, powstanie autorskiego programu koncertowego orkiestry oraz powstanie strony internetowej poświęconej orkiestrze. Poprzez wspólną pracę na rzecz orkiestry powstaną podwaliny stowarzyszenia, które w przyszłości zajmą się reklamą oraz zbieraniem środków finansowych potrzebnych na istnienie orkiestry dętej. Ponadto niewymiernym efektem naszych działań będzie twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, wzrost zainteresowania muzyką wśród młodych ludzi, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, podniesienie pozytywnej samooceny wśród uczestników projektu, odciągnięcie młodzieży od wszelkich patologii społecznych, stworzenie warunków do rozwoju twórczości, wyrównywanie różnic w dostępie do kultury, krzewienie zamiłowania do kultury ludowej i do tradycji, integracja młodzieży, otwartość na wyzwania.
Dotacja przeznaczona zostanie na zakup i remonty instrumentów, druk ulotek, folderów, nut i opracowań partytury autorskich utworów, pokrycie kosztów związanych z udziałem w festiwalach, koncertach.

Budżet projektu: 36 735 zł zł

Dotacja: 8 600 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach

Miejscowość: Piotrowice

Ulica, nr domu i lokalu: Piotrowice

Kod pocztowy i Poczta: 23-107 Strzyżewice

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Adres strony internetowej: –

Jest w orkiestrach dętych taka siła

Piotrowice 144, 23-107, Polska

Więcej