Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Klub fotograficzny Perspektywa - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 3 w Rogowie

Cel:

Celem projektu jest stworzenie nowocześnie wyposażonej pracowni fotografii cyfrowej jako zaplecza powstającego przy tej okazji Klubu Fotograficznego Perspektywa o profilu ekologiczno-historycznym.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Gimnazjum w Rogowie – bezpośrednio 50 uczniów.

Opis projektu:

Zaletami fotografii cyfrowej są: możliwość wykonywania setek zdjęć w krótkim czasie, oglądania efektów już podczas pobytu w plenerze, kasowania nieudanych ujęć, natychmiastowej poprawy i późniejszej obróbki bez konieczności skanowania. Fotografie cyfrowe ułatwiają naukę fotografowania, doskonalenie umiejętności fotografowania przyrody ożywionej i nieożywionej, naukę edycji zdjęć w komputerze, tworzenia galerii zdjęć w formie prezentacji multimedialnych, galerii internetowych, publikacji i wydruków, wystaw autorskich. Dzięki tym zaletom doskonale nadają się do zastosowań edukacyjnych. Tradycyjna fotografia analogowa wymagała drogich filmów, konieczności korzystania z fotolaboratoriów, kosztownych odbitek. Nie było możliwości szybkiej oceny fotografii i ich przydatności do dalszej obróbki. Grupowe kursy fotografowania były niezmiernie kosztowne, a efekty jednodniowego pleneru były znane dopiero za kilka dni i wymagały dużych nakładów finansowych.
Nowoczesne laboratorium fotograficzne może składać się tylko z jednego aparatu fotograficznego cyfrowego dobrej klasy, pojemnych kart pamięci, ładowarki i akumulatorów, statywu oraz zestawu komputerowego do obróbki i wydruku fotografii. Znakomitej jakości wydruki uzyska się już z popularnych i tanich drukarek atramentowych lub droższych, laserowych.
Klub Fotograficzny „Perspektywy‿, który powstanie przy okazji uruchomieniu projektu będzie okazją do nauki fotografowania w plenerze z pomocą fachowców, innego spojrzenia na otaczającą przyrodę i zabytki, na znikające z naszego otoczenia elementy wiejskiego krajobrazu, folkloru i obyczajowości, na doskonalenie umiejętności obserwacji otoczenia pod kątem artystycznego uchwycenia jego zmienności w różnych porach dnia, roku, w różnym oświetleniu i w różnych fazach rozwojowych. Wykształci to w uczniach umiejętności techniczne potrzebne fotografikom, ale także wrażliwość na piękno przyrody, konieczność uwieczniania zagrożonych wymarciem okazów fauny i flory, a także zabytków i elementów krajobrazu. Ożywi to również turystykę grupową i indywidualną w poszukiwaniu ciekawych ujęć, obiektów i tematów do prac, a przy tym wiedzy o regionie i Polsce.
Klub i laboratorium cyfrowej fotografii połączone będzie z własną galerią fotografii, biblioteką wiedzy fachowej o technice fotografii cyfrowej i obróbce zdjęć, własną stroną internetową udostępniającą efekty pracy uczniów skupionych w Klubie i gazetką ścienną, stanowiącą kalendarium i opis działań oraz efektów działania Klubu. Przynajmniej raz do roku Klub wyda mini-album fotografii w nakładzie do 100 sztuk z najlepszymi pracami uczestników Klubu lub jako plon konkursów fotograficznych ogłaszanych w szkole pod patronatem Klubu Fotograficznego.
Efektem i kolejnym etapem działania Klubu będzie powstanie Stowarzyszenia „Ośrodek Dokumentacji Wiejskiej – Rogów‿, mającego na celu dokumentowanie i wspieranie działań ekologicznych oraz dokumentujących wydarzenia z przeszłości i najnowszej historii naszej miejscowości. Stowarzyszenie powstanie przy współudziale Wiejskiego Domu Kultury w Rogowie, Parafii Rogów, Sołectwa Rogów oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 w Rogowie.
Dotacja przeznaczona będzie na: zakup sprzętu do fotografii cyfrowej (m.in. 2 aparaty cyfrowe półprofesjonalne wraz z ładowarkami, akumulatorami, pojemnymi kartami pamięci oraz statywami), drukarki fotograficznej, wyposażenia galerii fotografii, papieru, nośników cyfrowych, na organizację plenerów i wycieczek, kursów obsługi aparatów cyfrowych i edycji fotografii w komputerze, a także podstaw poligrafii i składu broszur, plakatów, zaproszeń oraz wydawnictw okazjonalnych, tworzenia galerii internetowych.

Budżet projektu: 20 500 zł

Dotacja: 13 500 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 3 w Rogowie

Miejscowość: Rogów

Ulica, nr domu i lokalu: Kozubskiego 18B

Kod pocztowy i Poczta: 26-200 Końskie

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: konecki

Adres strony internetowej: http://www.perspektywy.republika.pl/

Klub fotograficzny Perspektywa

Gwardii Ludowej 13, 26-200 Rogów, Polska

Więcej