Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Odkrywcy tajemnic - 2005

Realizowany przez:

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Cel:

Celem projektu jest m.in.:
– rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania swoim regionem
– zachęcenie do wspólnego działania i wynikające stąd korzyści: nauka pracy w grupie, podejmowania decyzji, rozwijanie takich cech jak np. empatia, asertywność, koleżeństwo itp.
– nauka samodzielnego myślenia, a w szczególności: wyszukiwania i precyzowania celów głównych i operacyjnych
– nauka samodzielnego poszukiwania informacji w różnego typu źródłach: drukowanych, elektronicznych, u osób posiadających wiedzę na interesujący grupę temat
– nauka weryfikacji źródeł, wyboru zebranego materiału i jego opracowania
– umiejętność wykorzystania zebranej wiedzy w praktyce
– wzbudzanie szacunku do tradycji i historii oraz walorów przyrodniczych własnego regionu
– poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych
– stworzenie w bibliotekach publicznych centrów informacji o regionie
– propagowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu
– dowartościowanie dzieci i młodzieży wiejskiej.

Odbiorcy projektu:

Proponujemy modułowe zajęcia o charakterze intelektualnym oraz rekreacyjno – poznawczym dla dzieci i młodzieży w ich najbliższej okolicy, w oparciu o 5 wiejskich bibliotek publicznych.

Opis projektu:

Odkrywcy tajemnic będą mieli za zadanie zebrać jak najwięcej ciekawych informacji o ludziach i swej najbliższej okolicy, wykorzystać je do przygotowania folderu – folderów oraz mapy – gry, która poprowadzi graczy po najciekawszych ścieżkach gminy i pozwoli w tej wędrówce – pieszej lub / i rowerowej zebrać punkty za dostrzeżenie rzadkich roślin, pomników przyrody itp. Grupa przejdzie tą trasą pod opieką dorosłego, udokumentuje wycieczkę. W ramach dokumentacji fotograficznej przewiduje się też konkurs na najciekawsze zdjęcie w zdjęcie w kategorii przyroda i w kategorii ludzie. W finale odbędzie się rozdanie nagród dla wszystkich uczestników, wspólne ognisko. Przewidziany jest też konkurs wiedzy o regionie na wesoło. Grupy z 5 filii będą wiedzieć o swych działaniach nawzajem i choć szczegóły zabaw mogą się różnić w swej podstawowej regule będzie ta sama. W finale połączone delegacje 5 grup dokonają stworzenia jednej, zbiorczej mapy – gry turystycznej po nazwą: „szlakiem bibliotek pałuckich

Budżet projektu: 20 000 zł zł

Dotacja: 11 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Miejscowość: Szubin

Ulica, nr domu i lokalu: Kcyńska 11

Kod pocztowy i Poczta: 89-200 Szubin

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: nakielski

Adres strony internetowej: http://www.biblioteka.szubin.net/

Odkrywcy tajemnic

Kcyńska 14, 89-200 Szubin, Polska

Więcej