Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Szkolne Centrum Badawcze – monitoring środowiska rzeki Bauda - 2005

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum w Młynarach

Cel:

Projekt umożliwi uczniom Publicznego Gimnazjum w Młynarach długoterminową obserwację stanu czystości rzeki Bauda, co umożliwi kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Gimnazjum w Młynarach

Opis projektu:

Młodzież będzie regularnie pobierać próbki wody i dokonywać ich analizy pod względem biologicznym i chemicznym. Zebrane informacje zostaną przez uczniów opracowane a wyniki tych opracowań zostaną przedstawione w formie plansz i prezentacji multimedialnych podczas Sejmiku Ekologicznego.
Uczniowie podczas wycieczki edukacyjnej zapoznają się z praca lokalnych instytucji zajmujących się monitorowaniem i ochroną środowiska: Wojewódzkiego Inspktoratu Ochrony Środowiska, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy oraz stacji badawczej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie.
Młodzież przy współpracy z Nadleśnictwem Młynary oraz przy pomocy rodziców stworzy bazę badawczą, czyli miejsce nad brzegiem rzeki, które zostanie odpowiednio przygotowane zarówno do pracy nad projektem jak i rekreacji. Przygotowanie bazy będzie polegało na oczyszczeniu terenu z niepotrzebnych chwastów i śmieci, wyrównaniu terenu, wykonaniu stolików, ławeczek, wiat, zadaszeń, przygotowaniu miejsca na ogniska, zasadzeniu odpowiednich gatunków drzew i krzewów.
Pieniądze uzyskane z dotacji wykorzystane będą na zakup: niezbędnych odczynników chemicznych i urządzeń do pomiaru parametrów wody, wagi laboratoryjnej, aparatu fotograficznego na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania bazy badawczo – rekreacyjnej oraz pokrycie kosztów związanych z wyjazdami uczniów na wycieczki edukacyjne.

Budżet projektu: 26 455 zł

Dotacja: 11 800 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Publiczne Gimnazjum w Młynarach

Miejscowość: Młynary

Ulica, nr domu i lokalu: Warszawska 1

Kod pocztowy i Poczta: 14-420 Młynary

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: elbląski

Adres strony internetowej: –

Szkolne Centrum Badawcze – monitoring środowiska rzeki Bauda

Warszawska 9A, 14-420 Młynary, Polska

Więcej