Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gminny Ośrodek Kariery - 2005

Realizowany przez:

Jaskółka. Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Łodzi

Cel:

Celem projektu jest wyrównywanie społecznych szans młodzieży wiejskiej stojącej u progu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub konieczności podjęcia pracy zawodowej, jak również konsolidacja lokalnego środowiska wokół wyrównywania szans życiowych młodych mieszkańców wsi. Realizacja projektu pozwala młodzieży na zapoznanie się z aktywnymi formami ubiegania się o pracę, z oczekiwaniami pracodawców względem kwalifikacji i predyspozycji młodych pracowników, z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy na pracowników. Projekt służy również nabyciu przez młodzież podstawowych kompetencji potrzebnych zarówno w zdobywaniu pracy, jej wykonywaniu, jak i planowaniu ścieżki rozwoju osobistego – poprzez edukację do kariery. Daje rzadką szansę zdobycia doświadczenia w pracy jeszcze przed ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej poprzez staże wakacyjne w lokalnych firmach.

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział około 180 osób – uczniów ostatnich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy przez 10 miesięcy zdobywać będą praktyczne umiejętności i doświadczenia.

Opis projektu:

W ramach projektu powstanie przy UG w Barniczce Gminny Ośrodek Kariery, który przygotuje 3 warsztaty: Aktywne metody poszukiwania pracy, Indywidualna ścieżka kariery oraz Komputer i Internet narzędziami codziennej pracy, w których młodzież ponadgimnazjalna uczestniczyć będzie w miesięcznym cyklu w 9 grupach. GOK pośredniczył będzie również między beneficjentami działań a pracodawcami w organizacji staży. Młodzież gimnazjalna będzie organizować i uczestniczyć w spotkaniach z doradcą zawodowym, pracownikiem urzędu pracy i przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw. Celem spotkań jest ułatwienie młodzieży świadomego i celowego wyboru dalszej drogi edukacji. Na zakończeni cyklu projektu odbędzie się podsumowująca konferencja z udziałem beneficjentów i partnerów lokalnych. Projekt promować będzie strona www, założona i budowana przez młodzież pod okiem trenera. Dotacja przeznaczona zostanie na: pensje dla trenerów i koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych i nośników danych, zakup sprzętu – komputera na wyposażenie GOK i aparat cyfrowy jako narzędzia dokumentowania projektu, poczęstunek dla uczestników końcowej konferencji, obsługę księgową projektu, koszty telekomunikacji i poczty.

Budżet projektu: 24 910 zł zł

Dotacja: 15 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Jaskółka. Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Łodzi

Miejscowość: Łódź

Ulica, nr domu i lokalu: Więckowskiego 43/45

Kod pocztowy i Poczta: 90-734 Łódź

Województwo: łódzkie

Powiat: m. Łódź

Adres strony internetowej: http://www.free.ngo.pl/jaskolka

Gminny Ośrodek Kariery

Więckowskiego 37, 91-737 Łódź, Polska

Więcej