Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bystrzyca wczoraj i dziś - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Bystrzycy (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) Szkoła Promująca Zdrowie, Bystrzyca

Cel:

Celem projektu jest:
– zdobycie wiedzy dotyczącej ludzi związanych z Bystrzycą (jej historią), zabytków oraz tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych, kultury i języka;
– poznanie obiektów architektonicznych i przyrodniczych na terenie Bystrzycy i okolic;
– pozyskanie, zgromadzenie i opisanie pamiątek przeszłości;
– kształtowanie poczucia przynależności do określonej społeczności

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami będą uczniowie gimnazjum, ich rodziny, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnej społeczności i instytucji. Zaplanowaliśmy zajęcia prowadzone metodami aktywnymi, umożliwiającymi samodzielne poznawanie regionu w różnych aspektach tj. prace badawcze, wycieczki regionalne, fotografowanie, gromadzenie regionaliów, wywiady, zdobywanie wiadomości na temat historii Bystrzycy, tradycji i obrzędów.

Opis projektu:

Uznaliśmy, że w naszych warunkach najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia zamierzonych w projekcie celów będą piątkowo-sobotnie spotkania uczniów z noclegiem w szkole (posiadamy odpowiednią bazę noclegową).
Uczniowie podzielą się zgodnie z własnymi zainteresowaniami na zespoły zadaniowe (rękodzielnicze, fotograficzne, dziennikarskie, historyczne, przyrodnicze, kartograficzne, plastyczne); do pracy zostaną wcześniej przygotowani przez specjalistów w danej dziedzinie.
W czasie zwiadów piątkowo-sobotnich zespoły zadaniowe będą gromadziły i opracowywały materiały dotyczące dziedzictwa naszego regionu.
Spodziewane efekty projektu to:
1. powstanie w szkole pierwszego centrum informacji o dorobku kulturowym Bystrzycy oraz osobliwościach przyrodniczych okolicy.
2. Wydanie informatora o Bystrzycy.
3. Stworzenie ekspozycji dorobku kulturowego Bystrzycy i okolic do wykorzystywania w promocji wsi i w celach edukacyjnych.
4. Stworzenie mapy i opracowanie trasy ścieżki turystyczno – edukacyjnej.
5. Wzmocnienie emocjonalnych związków uczniów i ich rodzin z „Małą ojczyzną

Budżet projektu: 38 970 zł zł

Dotacja: 18 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Bystrzycy (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) Szkoła Promująca Zdrowie, Bystrzyca

Miejscowość: Bystrzyca

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 45

Kod pocztowy i Poczta: 55-205 Bystrzyca

Województwo: dolnośląskie

Powiat: oławski

Adres strony internetowej: http://

Bystrzyca wczoraj i dziś

Tadeusza Kościuszki 75, 55-200 Bystrzyca, Polska

Więcej