Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Odkryte źródło sportu – program aktywizacji sportowej młodzieży gminy Jeżowe - 2005

Realizowany przez:

Uczniowski Klub Sportowy Centrum Jeżowe w Jeżowach

Cel:

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenu Gminy Jeżowe poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych, zagospodarowując jednocześnie czas wolny młodzieży gimnazjalnej i szkoły średniej. Ponadto celem projektu jest również integracja środowisk młodzieżowych oraz przygotowywanie młodych wolontariuszy do pracy na rzecz swoich środowisk poprzez realizacje inicjatyw sportowych.

Odbiorcy projektu:

Docelową grupą projektu będzie młodzież Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkół w Jeżowem, a także młodzież z terenu gminy Jeżowe ucząca się w szkołach średnich w innych miejscowościach. Szczególny nacisk postawiony zostanie na młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, mało aktywnych, nie angażujących się w uczestnictwo w różnych akcjach.

Opis projektu:

Głównymi działaniami w ramach projektu są: promocja projektu w szczególny sposób skierowana i angażująca młodzież, powołanie młodzieżowych zespołów zadaniowych, przeprowadzenie dwudniowych warsztatów dla młodzieży przygotowujących do podejmowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, nawiązanie współpracy z klubem sportowym z dużego miasta, wypracowanie Gminnego Programu Promocji Sportu, powołanie 5-cio osobowej Sportowej Rady Młodzieży, organizacja szkolenia z zakresu zasad przygotowywania i zarządzania projektem dla grup realizujących inicjatywy sportowe, realizacja młodzieżowych inicjatyw sportowych wypracowanych w ramach Gminnego Programu Promocji Sportu, redagowanie gazetki sportowej, spotkanie ze sławnym sportowcem, organizacja wystawy zdjęć z zakresu realizacji projektu połączonej z konkursem na najciekawsze zdjęcie sportowe, utworzenie Gminnego Centrum Sportu podmiotu koordynującego działania sportowe na rzecz dzieci i młodzieży na terenie gminy Jeżowe oraz upowszechnianie rezultatów połączone z forum dyskusyjnym.
Głównym efektem projektu będzie utworzenie Gminnego Centrum Sportu, wypracowanie Gminnego Programu Promocji Sportu, Powołanie Sportowej Rady Młodzieży, przygotowanie i przeprowadzenie 10 młodzieżowych inicjatyw sportowych, uczestnictwo 40 osób w wyjeździe studyjnym, uczestnictwo ok. 200 osób w spotkaniu ze sportowcem oraz przygotowanie raportu ewaluacyjnego. Ponadto efektami projektu będzie rozbudzenie aspiracji sportowych, wzrost zainteresowania wolontariatem wśród młodzieży z terenów wiejskich, rozwój cech osobowościowych, takich jak przywództwo, organizacja, wolontariat. Projekt w znaczący sposób przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych młodzieży, dając im możliwość uczestniczenia w spotkaniach przygotowujących ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Projekt uczy młodzież odpowiedzialności, daje możliwość nabywania przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności w związku z pełnionymi w projekcie rolami, budowanie pewności siebie, pobudzanie aktywności i samodzielności uczestników, budowanie prawidłowych relacji wśród uczestników, a także wzajemna integracja grup młodzieżowych z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.
Dotacja zostanie przekazana na zakup aparatu cyfrowego, magnetofonu, mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby planowanych do realizacji inicjatyw, wyjazd studyjny do dużego miasta, realizację młodzieżowych inicjatyw sportowych, fundusz nagród, koszty związane z wydawaniem gazetki, w tym zakup dyktafonu, wywołanie zdjęć na wystawę, materiały biurowe.

Budżet projektu: 27 560 zł zł

Dotacja: 17 400 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Uczniowski Klub Sportowy Centrum Jeżowe w Jeżowach

Miejscowość: Jeżowe

Ulica, nr domu i lokalu: Jeżowe

Kod pocztowy i Poczta: 37-430 Jeżowe

Województwo: podkarpackie

Powiat: niżański

Adres strony internetowej: –

Odkryte źródło sportu – program aktywizacji sportowej młodzieży gminy Jeżowe

Jeżowe 122, 37-430, Polska

Więcej