Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dla mnie, dla Ciebie, dla innych – chronimy przyrodę Beskidu Niskiego - 2005

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum w Krempnej

Cel:

Aktywne włączenie młodzieży Gimnazjum w Krempnej w tworzenie Ogrodu Botanicznego Magurskiego Parku Narodowego i w działania na rzecz ochrony przyrody.

Odbiorcy projektu:

Młodzież gimnazjalna – bezpośrednio 45 uczniów

Opis projektu:

Projekt zakłada aktywne włączenie młodzieży Gimnazjum w Krempnej w tworzenie Ogrodu Botanicznego Magurskiego Parku Narodowego i w działania na rzecz ochrony przyrody. Na wstępie projektu młodzież pozna jeden z najciekawszych w okolicy Ogród Botaniczny w Krakowie. Następnie zajmie się zakładaniem trzech poletek ekspozycyjnych, reprezentujących trzy zbiorowiska łąkowe występujące na terenie Parku. W ramach każdego poletka eksponowane będzie kilkanaście gatunków roślin chronionych bądź charakterystycznych dla danego zbiorowiska. Poszczególne gatunki będą pobierane z ich naturalnych siedlisk i nasadzane w przygotowywanym Ogrodzie Botanicznym MPN. Młodzież będzie pielęgnować wyznaczone poletka wraz z eksponowanymi roślinami przez okres trwania sezonu wegetacyjnego. Działania w Ogrodzie zakładają również rozmnażanie pozyskanych roślin i wysadzanie wyhodowanych osobników do ich naturalnego środowiska, co będzie formą ochrony ex situ cennych i/lub zagrożonych gatunków roślin. Dzięki tym działaniom młodzież szkolna zapozna się z metodami ochrony przyrody, będzie poznawać chronione gatunki roślin, ich wymagania środowiskowe i sposoby hodowli a także czynnie włączy się w ich ochronę.
W projekcie weźmie udział młodzież gimnazjalna podzielona na trzy grupy: klasa I, klasa II, klasa III; każda grupa będzie opiekować się jednym poletkiem ekspozycyjnym. Wraz z opiekunem – botanikiem z Magurskiego Parku Narodowego, uczniowie udadzą się w teren w celu rozpoznania warunków siedliskowych danych zbiorowisk, a następnie pobrania odpowiednich gatunków roślin. Nasadzanie roślin i późniejsza opieka nad poletkami będzie również nadzorowane przez botanika. W trakcie realizowania kolejnych etapów projektu będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna i prowadzony dziennik upraw, co posłuży w końcowym etapie do wydania folderów i przygotowania wystawy fotograficznej.
Dotacja zostanie przeznaczona na wyjazd młodzieży wraz z rodzicami do Ogrodu Botanicznego w Krakowie, zakup materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów, na wyjazdy terenowe w celu rozpoznania i poboru materiałów do hodowli, na zakup sprzętu ogrodniczego (łopaty, motyki, grabie, siekiery, rękawice), a także na wykonanie folderów i przygotowanie wystawy fotograficznej.

Budżet projektu: 19 295,50 zł zł

Dotacja: 9 100 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Publiczne Gimnazjum w Krempnej

Miejscowość: Krempna

Ulica, nr domu i lokalu: Krempna

Kod pocztowy i Poczta: 38-232 Krempna

Województwo: podkarpackie

Powiat: jasielski

Adres strony internetowej: –

Dla mnie, dla Ciebie, dla innych – chronimy przyrodę Beskidu Niskiego

Krempna 85, 38-232, Polska

Więcej