Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Jesteśmy razem - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Kaliszu Pomorskim

Cel:

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży popeegerowskich wsi.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z terenów, objętych wysoką stopą bezrobocia.

Opis projektu:

Zadania realizowane przez dzieci, młodzież, wolontariuszy to :
1. Przeprowadzanie warsztatów pt. Jak nauczać, dla młodych wolontariuszy, korepetytorów, którzy będą mogli doskonalić umiejętność uczenia się i innych, by móc kontynuować realizację projektu po 31 marca,
1. Udzielanie korepetycji z różnych przedmiotów ( ze szczególną uwagą na rozwijanie zainteresowań) dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich przez wolontariuszy.
2. Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej tj. : pisanie artykułów również do gazet lokalnych, komputerowe formatowanie gazetki, kserowanie (zakup kserokopiarki) , składanie i bezpłatne rozprowadzanie wśród społeczności lokalnej.
3. Wyjazdy do redakcji gazety, na dyżury dziennikarskie, by doświadczyć pracy dziennikarza, by rozmawiać z ludźmi dzwoniącymi do gazety, redagować artykuł.
4. Udział w warsztatach dziennikarskich organizowanych dla młodych dziennikarzy (cykl 90 godzin w grupach dla ok. 30 osób) w miejscu ich zamieszkania.
5. Wyjazd do Warszawy, do teatru, sejmu redakcji gazety, by dzieci i młodzież, która dokonała największych postępów i dodatkowo zachęcić do kontynuacji projektu Jesteśmy razem dalej po 31 marca… by obejrzeć prawdziwą sztukę, napisać recenzję, być w Stolicy…
6. Udział w warsztatach filmowych, efektem których będzie nagranie i montaż filmu. Dzieci i młodzież będzie nagrywać na kamerę dokumentację swoich działań i uczyć się , doskonalić komputerowy montaż filmu.
7. Prezentacja efektów realizacji projektu w szkołach, w świetlicach wiejskich i gminnym ośrodku kultury. Uczestnikami bezpośrednimi są dzieci i młodzież naszej Gminy.

Budżet projektu: 36 815 zł zł

Dotacja: 18 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Kaliszu Pomorskim

Miejscowość: Kalisz Pomorski

Ulica, nr domu i lokalu: Wolności 20

Kod pocztowy i Poczta: 78-540 Kalisz Pomorski

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: drawski

Adres strony internetowej: –

Jesteśmy razem

Wolności 22, 78-540 Kalisz Pomorski, Polska

Więcej