Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Za prekursorami idzie reszta - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju wsi ziemii mieleckiej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Prof. Wł. Szafera w Rzemieniu

Cel:

Celem projektu jest aktywne uczestnictwo młodzieży na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej, ekorozwoju wsi i rolnictwa wśród społeczności szkolnej, rodziców i środowiska lokalnego –rozwijanie wrażliwości ekologicznej; – kształtowanie etyki ekologicznej; – kształtowanie nawyku zdobywania wiedzy ekologicznej, w tym także wiedzy o rolnictwie ekologicznym, budzenie świadomości zagrożeń ekologicznych –zorganizowanie własnego laboratorium, w którym uczniowie mogliby, pod kierunkiem nauczycieli wykonywać analizy, gleby, wody, pasz i żywności, – uczestnicy zaprojektują i wdrożą na własnych polach przydomowe ogródki zielarskie, warzywne, a w przyszłości założą grupę producencką, która będzie zajmować się nowoczesną technologią uprawy warzyw i ziół, promocją i zbytem wytworzonych produktów, – opracowanie poradników: „Jak założyć i prowadzić ogródek zielarski

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Zespołu Szkół i gminy Rzemień

Opis projektu:

Dotacja zostanie przeznaczona na: zakup potrzebnych materiałów do realizacji projektu, kserokopiarkę do popularyzacji działań(poradników), wynajem autokaru na wyjazdy szkoleniowe i warsztatowe oraz szkolenia i warsztaty.
Ponieważ w naszym regionie jest duże bezrobocie, dlatego też każde alternatywne źródło dochodu przyjmowane jest z dużym zainteresowaniem przez społeczność wiejską a szczególnie przez osoby młode. Proponowany przez nas projekt zakłada , że Młodzi członkowie Stowarzyszenia będą promotorami i doradcami w swoich środowiskach i będą uczyć innych jak rozwijać i prowadzić alternatywne źródła dochodów, oraz z możliwości które tworzy Unia Europejska w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Budżet projektu: 27 800 zł zł

Dotacja: 17 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju wsi ziemii mieleckiej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Prof. Wł. Szafera w Rzemieniu

Miejscowość: Rzemień

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 39-322 Rzemień

Województwo: podkarpackie

Powiat: mielecki

Adres strony internetowej: http://www.powiat.mielec.pl/zsrcku/opp/

Za prekursorami idzie reszta

Rzemień 263A, 39-322, Polska

Więcej