Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Na co dzień z ekonomią - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Dębicy Kaszubskiej

Cel:

Głównym celem projektu jest promowanie w wiejskim środowisku szkolnym postaw przedsiębiorczych i nawyków ekonomicznego myślenia, a poprzez to wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej (pochodzącej z terenów popegerowskich) z ich rówieśnikami z miasta.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z terenów wiejskich – bezpośrednio 54 osoby.

Opis projektu:

Chcemy przybliżyć uczniom gimnazjum produkty banku (w którym zdecydowana większość jeszcze nie była), sposoby wypełniania różnych blankietów bankowych, pocztowych czy zeznania podatkowego oraz pokazać, że biegła umiejętność rozwiązywania problemów ekonomicznych dnia codziennego jest niezbędna w życiu codziennym. Większość z nich nie widzi różnicy pomiędzy Urzędem Skarbowym a ZUS-em, a przecież niektórzy skończą swoją edukację na gimnazjum lub szkole zawodowej. Program zajęć dydaktycznych nie przewiduje treści tego rodzaju. . Do współpracy zostanie zaproszone również inne gimnazjum znajdujące się w Gminie Dębnica Kaszubska . Zostaną utworzone trzy zespoły , które zostaną podzielone na trzy grupy zadaniowe. Każdy zespół będzie miał swojego lidera, a każda grupa zadaniowa szefa. Grupy będą rywalizowały miedzy sobą, co zmobilizuje je do lepszej pracy. Zespoły przeprowadzą akcję informacyjną dla całego gimnazjum dotyczącą poznawania i rozumienia podstawowych pojęć, kategorii i procesów ekonomicznych właściwych gospodarce rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem e-gospodarki i matematyki (część praktyczna) oraz przeprowadzą cotygodniowy konkurs wiedzy ekonomicznej dla pośrednich uczestników projektu (380 uczniów), (przez 8 tygodni). Konkurs będzie ogłaszany przez szkolny radiowęzeł, w gazetce szkolnej i informacja z zadaniami wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń, na której będą znajdowały się informacje dotyczące tego projektu.. Następnie spośród prawidłowo rozwiązanych kuponów co tydzień rozlosowywać będą nagrody, co dodatkowo będzie mobilizowało uczestników do zdobywania wiedzy i umiejętności (czyli wyrównywania szans). Uczestnicy projektu samodzielnie przygotują zestawy pytań i zadań dla swoich rówieśników z 9 gimnazjów powiatu słupskiego, które będą drukowane w lokalnej gazecie „Głos Pomorza

Budżet projektu: 22 843,72 zł zł

Dotacja: 15 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Dębicy Kaszubskiej

Miejscowość: Dębnica Kaszubska

Ulica, nr domu i lokalu: Jana III Sobieskiego 3

Kod pocztowy i Poczta: 76-248 Dębnica Kaszubska

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: http://

Na co dzień z ekonomią

Ks. Antoniego Kani 6, 76-248 Dębnica Kaszubska, Polska

Więcej