Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przedmoście bydgoskie – ścieżka historyczno – archeologiczna - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie

Cel:

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenu wiejskiego poprzez pożyteczne i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi, wspieranie ich aktywności społecznej i nawiązywania współpracy z lokalnymi partnerami oraz umożliwienie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą gimnazjaliści i młodzież ponadgimnazjalna. Pośrednio projekt skierowany jest do społeczności lokalnej, uczniów szkół w gminie Sicienko oraz w powiecie bydgoskim.

Opis projektu:

Projekt obejmuje zorganizowanie ścieżki historyczno-archeologicznej obejmującej 17 schronów bojowych z okresu kampanii wrześniowej, które rozmieszczone są w okolicznych lasach. Oprócz poznania i udokumentowania ich historii w formie przewodnika (czym aktualnie się zajmujemy), młodzież zaplanowała uporządkowanie wszystkich schronów, rekonstrukcję jednego z nich oraz fragmentu okopów, opracowanie i rozmieszczenie tablic informacyjnych przy schronach (przy wsparciu sponsorów), oznaczenie i rejestrację w PTTK szlaku turystycznego oraz zorganizowanie w jednym ze schronów skansenu militarnego, obejmującego przedmioty zebrane podczas wykopów archeologicznych. Młodzież wykona też prezentację multimedialną, którą przedstawi uczniom w szkołach i na sesji Rady Gminy oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku. W oparciu o zgromadzone materiały uczestnicy projektu przygotują też dydaktyczne karty pracy, które wraz z informatorami zostaną przekazane do szkół w powiecie bydgoskim.
Ścieżka wykorzystywana będzie nie tylko jako atrakcja turystyczna regionu, ale też jako wspaniała lekcja historii, nie tylko dla uczniów z terenu gminy. Jej tworzenie może być kapitalnym sposobem współpracy społeczności lokalnej i wyzwalania inwencji twórczej, a także pracy w zespole. Uczestnicy projektu poszerzą swą wiedzę historyczną, nawiążą kontakty międzypokoleniowe, zdobędą umiejętności komunikacji oraz poszukiwania, selekcjonowania i tworzenia informacji, a także wykorzystywania sprzętu i oprogramowania komputerowego, kamery cyfrowej, aparatu, dyktafonu. Pozwoli to na holistyczne ujęcie zagadnienia.
Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wydania informatorów i kart pracy, na koszty operacyjne, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć: kamery cyfrowej i akcesoriów, ekranu i stojaka do projektora, płyt CD, dyskietek, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, dojazdy uczniów na zajęcia, wyżywienie uczestników zajęć terenowych, zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego oraz honoraria dla prowadzących.

Budżet projektu: 34 215 zł zł

Dotacja: 20 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie

Miejscowość: Wojnowo

Ulica, nr domu i lokalu: Wojnowo 1

Kod pocztowy i Poczta: 86-014 Sicienko

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Adres strony internetowej: http://www.sil-wojnowo.pl

Przedmoście bydgoskie – ścieżka historyczno – archeologiczna

Wojnowo 5, 86-014, Polska

Więcej