Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Od błyskawicy do tęczy – zjawiska przyrody, które powinny przetrwać wieki - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowicach

Cel:

Projekt ma na celu wykształcić u gimnazjalistów wrażliwość ekologiczną, sprawić, aby zauważyli oni potrzebę walki o zanikające zasoby przyrody, aby stali się „Liderami Ekologicznymi’ w swoim środowisku lokalnym.
Celem projektu jest uświadomienie uczniom gimnazjum o nietrwałości przyrody i zjawisk w niej zachodzących. Projekt jest poświęcony działaniom przyrodniczym i ekologicznym zmierzającym do uzmysłowienia młodzieży jak nieokiełznana może być przyroda, a jednocześnie jak jest zmienna, nietrwała, wrażliwa a przede wszystkim niepowtarzalnie piękna.

Odbiorcy projektu:

40 osobowa grupa gimnazjalistów

Opis projektu:

Poprzez działania związane z projektem uczniowie mają szansę zauważyć i przyjrzeć się osobliwościom przyrody, z którymi spotykają się codziennie, zrozumieć, iż to, co ich zachwyca, cieszy, dziwi a czasami przeraża może bezpowrotnie zginąć. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum Zespołu Szkół w Dąbrowicach. Gimnazjaliści będą pracować w czterech grupach badawczych: biologów, fizyków, geografów i chemików. Wnioskami ze swoich obserwacji i badań wymieniać się będą na sesjach naukowych. Pod czas pracy nad projektem zbadają takie zasoby przyrody jak: gleba, powietrze czy woda. Opiszą źródła ich zanieczyszczeń po wcześniejszym ich zbadaniu. Sprawdzą jakie zjawiska fizyczne zachodzą w przyrodzie na różnym etapie jej degradacji. Udowodnią, iż ekspansyjne metody stosowane w rolnictwie wpływają niekorzystnie na jej zasoby. Zaproponują rozwiązania, które można wykorzystać w środowisku lokalnym, aby zatrzymać bogactwo istniejącej przyrody. Część zajęć poświęcona będzie obserwacji pogody, jej analizie i anomaliom oraz porównaniu z danymi pobranymi z Internetu. Opracowane zostaną metody badawcze czystości wód, powietrza i gleby. Wszystkie zadania wykonywane będą podczas obserwacji bezpośredniej, pośredniej, ćwiczeń czy doświadczeń przeprowadzonych na zajęciach w pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej czy geograficznej, w terenie lub stacji meteorologicznej. Projekt zakończy się sesją naukową, na którą zaproszeni zostaną: radni Gminy Dąbrowie, rodzice oraz dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Dąbrwicach. Uczestnicy projektu przeprowadzą prezentację związaną ze swoimi obserwacjami, podadzą wnioski, zaproponują rozwiązania. Wydadzą biuletyn ekologiczny — „Od błyskawicy do tęczy’.
Dotacja zostanie wykorzystana przede wszystkim na modernizację stacji meteorologicznej, zakup materiałów, pomocy i odczynników do przeprowadzania badań i doświadczeń chemicznych, fizycznych, ekologicznych. Zakup podręczników, materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania sesji, wydania biuletynu. Zakup programów komputerowych wykorzystanych do analizy danych i pozwalających na bezpieczne połączenie z Internetem. Doposażenie sali gimnastycznej tak, aby można było przeprowadzić sesję naukową. Część dotacji przeznaczona będzie na obsługę projektu oraz na zakup takiego sprzętu jak: mikroskopy, kamera mikroskopowa.

Budżet projektu: 27 277 zł zł

Dotacja: 20 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrowicach

Miejscowość: Dąbrowice

Ulica, nr domu i lokalu: Kłodawska 1

Kod pocztowy i Poczta: 99-352 Dąbrowice

Województwo: łódzkie

Powiat: kutnowski

Adres strony internetowej: –

Od błyskawicy do tęczy – zjawiska przyrody, które powinny przetrwać wieki

Sienkiewicza 8, 99-352 Dąbrowice, Polska

Więcej