Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ślady - 2005

Realizowany przez:

Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Woria w Górowie Iławieckim

Cel:

Głównym celem projektu skierowanego do 24 osobowej grupy górowskiej młodzieży szkół ponadpodstawowych jest istotne poszerzenie zasobu ich wiedzy na temat kultury i przeszłości Polski, ze szczególnym uwzględnieniem małej ojczyzny, jaką jest Górowo Iławeckie, oraz aktywizacja ich postaw względem własnego rozwoju.

Odbiorcy projektu:

24 osobowa grupa górowskiej młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Opis projektu:

Górowo Iławeckie to miasteczko (około 5 tys. mieszkańców) położone w północnej części woj. warmińsko-mazurskiego, w odległości 12 km od granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Wysokie i trwałe bezrobocie wywiera smutne piętno na życiu większości mieszkańców, generując tym samym postawę obojętności wobec wielu istotnych spraw, w tym i edukacji dzieci i młodzieży
Głównymi działaniami projektu, na które zostanie przeznaczone dotacja, będzie przeprowadzenie kilkumiesięcznych warsztatów historyczno-kulturalnych podnoszących wiedzę uczestników, oraz rozwijających ich zdolności artystyczne (m.in. film, fotografia, teatr).
Zadaniem projektu będzie także uświadomienie młodym mieszkańcom miasta istnienia i ogromnego znaczenia krajobrazu kulturowego miasta i okolic, na który składają się walory krajobrazowe, przyrodnicze i zabytkowe.
Podczas warsztatów młodzi ludzie zajmą się odkrywaniem śladów przeszłości, zabytków, miejsc magicznych w najbliższej okolicy – utrwalą je na fotografii, zarejestrują na filmowej taśmie. Przeprowadzą wywiady z osobami ze swojego najbliższego otoczenia – świadkami historii. Wiedzę o dziejach miasta przybliżą szerzej pozostałym mieszkańcom – przygotują spektakl teatralny, ukazujący dzieje miasta, a także przygotują wystawę zdjęć odkrytych przez siebie miejsc, przygotują film i jego publiczną prezentację, stworzą folder magicznych miejsc Górowa i okolic. Z myślą o młodych ludziach zostaną ogłoszone konkursy: na najciekawszy opis krajoznawczy Górowa, oraz literacki konkurs pt.: „Mój dziadek Ukrainiec, moja babcia Polka. Historie przenikania i godzenia kultur

Budżet projektu: 10 888 zł zł

Dotacja: 7 600 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Kulturalno-Historyczne Woria w Górowie Iławieckim

Miejscowość: Górowo Iławeckie

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 26

Kod pocztowy i Poczta: 11-220 Górowo Iławeckie

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: bartoszycki

Adres strony internetowej: –

Ślady

Tadeusza Kościuszki 26, 11-220 Górowo Iławeckie, Polska

Więcej