Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Veni, Vidi, Vici (Przybyłem, Zobaczyłem, Odkryłem) - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum Publiczne w Głuszycy

Cel:

Celem projektu jest rozbudzenie aspiracji twórczych i poznawczych wśród młodzieży, dzięki stosowaniu aktywnych metod nauczania i umożliwieniu zdobywania wiedzy nie tylko w szkole, ale i poza nią w sposób warsztatowy.

Odbiorcy projektu:

Projekt swoimi działaniami skierowany jest do uczniów gimnazjum powiatu wałbrzyskiego (Głuszyca, Boguszów-Gorce, Świebodzice, Wałbrzych) oraz powiatu dzierżoniowskiego (Dzierżoniów, Bielawa, Piława Górna) będących członkami Klubów Młodego Odkrywcy oraz nowych członków klubu wraz z opiekunami i innymi osobami wspierającymi.

Opis projektu:

Spotkania klubów odbywać się będą poza lekcjami szkolnymi, bardzo często raz w miesiącu w soboty. Trwają zazwyczaj od 4 do 6 godzin i są starannie przygotowane pod względem organizacyjnym i materiałowo-technicznym. W pracach klubów dominują takie metody dydaktyczne jak: eksperyment, doświadczenia, badania terenowe, modelowanie, konstruowanie, projekt, ćwiczenie z mapą, praca z posterem, prace ze źródłem informacji, zabawa dydaktyczna.
Projekt zakłada nawiązanie ścisłej współpracy z pracownikami dydaktycznymi Uniwersytetu Wrocławskiego i udział młodzieży w zajęciach w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Chemii.
Planowane są również spotkania z pracownikami naukowymi Instytutu Astronomii UW, Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ,,Mars Society Polska’’ na cykl wykładów ,,Polskie badanie Marsa’’ oraz zaproszenie uczestnika programu dla uczniów-astronautów ,,Czerwony Pojazd Rusza na Marsa’’ w Pasadens (Kalifornia)- Macieja Hermanowicza. Ważne będzie nawiązanie współpracy z Centrum Wolontariatu Studenckiego.
Gimnazjaliści poprzez aktywny udział w projekcie zdobędą wiele nowych, przydatnych umiejętności:, organizacji pracy, autoprezentacji, odpowiedzialności za powierzone zadania, współpracy w zespołach, z zakresu dziennikarstwa, zastosowania technologii informacyjnych do obróbki filmów, pracy metodą projektów, oraz poruszania się po wielkim mieście.
Ważne jest również kreowanie wśród młodzieży nowej formy pożytecznego spędzania czasu wolnego jak również doprowadzenie do stałej współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami klubów z różnych miejscowości oraz wyjazdy do Instytutów Naukowych we Wrocławiu.
Uczniowie swoje działania podczas wszystkich ważnych wydarzeń będą dokumentować w formie filmu i zdjęć a następnie przygotowywać ten materiał i prezentować szerszemu forum podczas kolejnych wspólnych spotkań. Będą pracować z kamerą, przygotowywać na komputerze filmy do prezentacji, obsługiwać rzutnik multimedialny i nowoczesny sprzęt audiowizualny.
Przewidziane w projekcie działania:
– organizacja szkolenia dla nauczycieli pn. „Praca metodą projektów

Budżet projektu: 59 650 zł zł

Dotacja: 17 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum Publiczne w Głuszycy

Miejscowość: Głuszyca

Ulica, nr domu i lokalu: Grunwaldzka 37

Kod pocztowy i Poczta: 58-340 Głuszyca

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wałbrzyski

Adres strony internetowej: http://

Veni, Vidi, Vici (Przybyłem, Zobaczyłem, Odkryłem)

Włókniarzy 5, 58-340 Głuszyca, Polska

Więcej