Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wyczytane z papieru - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Forum Oświatowe w Kluczach

Cel:

Celem projektu jest wszechstronna aktywizacja młodzieży: intelektualna, artystyczna i fizyczna poprzez zagospodarowanie jej czasu wolnego od zajęć, tak aby spędziła go w sposób twórczy, z korzyścią dla siebie i dla środowiska, w którym żyje.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą uczniowie Gimnazjum w Kluczach i absolwenci tej szkoły. Młodzi ludzie początkowo będą odbiorcami zajęć, a w dalszej fazie projektu współrealizatorami warsztatów. Sprawdzą się w roli uczestników zajęć warsztatowych, by później przejąć ich prowadzenie i być instruktorami dla swoich kolegów i koleżanek, przekazując im wiedzę i umiejętności zdobyte na zajęciach.

Opis projektu:

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wziąć udział w warsztatach papieru czerpanego, literackich, graficznych, introligatorsko – drukarskich. Młodzież pozna historię własnej miejscowości, a także historię papieru, druku i drukarstwa, etapy powstawania publikacji, napisze i wyda własną książkę.

W czasie warsztatów papierniczych wytworzy papier do napisania książki, sama napisze teksty do publikacji, będzie autorem ilustracji zamieszczonych w książce, wydrukuje ją i oprawi.Za sprawą zorganizowanych wspólnie z opiekunami wycieczek beneficjenci poznają instytucje kultury – biblioteki, zabytkową drukarnię i nowoczesny zakład poligraficzny. Młodzież przy wsparciu dorosłych opiekunów zorganizuje dwie imprezy środowiskowe: wystawę prac z papieru czerpanego i imprezę promującą książkę powstałą w trakcie realizacji projektu.

Uczestnicy projektu rozwiną swoje zainteresowania, nauczą się przekazywania wiedzy rówieśnikom, nabędą umiejętności organizowania imprez środowiskowych i wycieczek.

Dotację zamierzamy przeznaczyć na organizację warsztatów, materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjnych, połączonych z warsztatami.

Budżet projektu: 39 200 zł zł

Dotacja: 17 000 zł zł

Rocznik: 2005

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Forum Oświatowe w Kluczach

Miejscowość: Klucze

Ulica, nr domu i lokalu: Rabsztyńska 3

Kod pocztowy i Poczta: 32-310 Klucze

Województwo: małopolskie

Powiat: olkuski

Adres strony internetowej: http://www.forumoswiatowe.com.pl

Wyczytane z papieru

Olkuska 3, 32-310 Klucze, Polska

Więcej