Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych - 2004

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

Cel:

Cele projektu to:
– budzenie aspiracji, wspieranie aktywności młodzieży wiejskiej Gminy Dywity;
– stworzenie z młodymi i dla młodych szans rozwoju i wcielania w życie własnych pomysłów na ciekawsze życie na wsi, poprzez utworzenie Gminnego Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych;
– skupienie wokół problemów młodzieży przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych i oświaty;
– intergracja środowisk młodzieżowych Gminy Dywity;

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych jest młodzież zamieszkała na terenie Gminy Dywity, ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ta, która na skutek różnych problemów zakończyła swoją edukację na szkole podstawowej.

Opis projektu:

W ramach projektu realizowane są takie zadania, jak:
– Młodzieżowa Akademia Aktywności Lokalnej – integrująca i szkoląca przyszłych liderów Centrum w zakresie umiejętności planowania i realizacji wspólnych inicjatyw, pisania projektów i pozyskiwania funduszy;
– English Zone – klub języka angielskiego – współprowadzony przez native speakers z Wielkiej Brytanii, mający na celu m.in. poszukiwanie dla Centrum partnerów młodzieżowych z innych krajów europejskich;
– Multimedialna Pracownia Sztuki – dająca młodym szansę na poznanie nowoczesnych technik twórczych związanych z komputerem, fotografią, techniką video;
– Teatr Spontaniczny – grupa teatralna bazująca na twórczości samej modzieży;
– Forum Współpracy – młodzieży, władz lokalnych i organizacji pozarządowych.

Budżet projektu: 27 710 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

Miejscowość: Dywity

Ulica, nr domu i lokalu: Olsztyńska 28

Kod pocztowy i Poczta: 11-001 Dywity

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Adres strony internetowej: http://www.dywity.gmina.pl

Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych

Olsztyńska 45, 11-001 Dywity, Polska

Więcej