Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nic nie musi być takie, jakie jest. Kluby Edukacji Alternatywnej - 2004

Realizowany przez:

Katolickie Stowarzyszenie Mlodzieży Archidiecezji Lubelskiej (KSM AL) w Lublinie

Cel:

Celem projektu „Nic nie musi być takie, jakie jest. Kluby Edukacji Alternatywnej

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież (16-19 lat) i dzieci z Sawina i Częstoborowic. Młodzież będzie jednocześnie uczestnikiem i realizatorem projektu (w tym głównym twórcą tej części projektu, której odbiorcą są dzieci i społeczność lokalna).

Opis projektu:

Projekt trwa 9 miesięcy i składa się z trzech elementów:
a) Szkolenia/ kursy/ warsztaty (bezpłatne dla uczestników projektu) – ich celem jest zdobycie przez uczestników nowej wiedzy i umiejętności; (warsztaty psychologiczno- pedagogiczne – komunikacja interpersonalna, budowanie realnego obrazu siebie, wyznaczanie adekwatnych celów życiowych, radzenie sobie ze stresem, metody integrujące i aktywizujące, animacja spotkań dyskusyjnych i zajęć edukacyjnych dla dzieci; kurs komputerowy – tworzenie stron internetowych i prezentacji multimedialnej, Microsoft Publisher, Corel, warsztaty edukacji wirtualnej dla dzieci, warsztaty edukacji humanitarnej, warsztat misyjny, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty medialne, warsztaty historyczno-przyrodnicze).
b) Spotkania z gośćmi – ukazanie przykładu życia młodych tworzących konkretne dobro dla innych (m.in. wolontariusze programów pomocy bezdomnym, młodzieży w konflikcie z prawem; szkolne kluby wolontariusza; World Youth Alliance – Polska; Polska Akcja Humanitarna).
c) Działanie na rzecz lokalnej społeczności (m.in. Kluby Edukacji Alternatywnej z dostępem do Internetu, młodzieżowe strony internetowe projektu, gazeta dla młodych; zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, komputerowe, pomoc w lekcjach, olimpiada sportowa oraz rajdy dla najuboższych dzieci; foldery turystyczno-historyczne, młodzieżowe fora lokalne dla gmin Sawin i Rybczewice)
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na: częściowe pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących szkolenia i koordynatora projektu, obsługa księgowa, częściowe pokrycie kosztów wyposażenia 2 Klubów Edukacji Alternatywnej i instalacji sdi, materiały do prowadzenia warsztatów i zajęć, materiały dydaktyczno-metodyczne, organizację Forum Młodzieży Gminy Sawin i Rybczewice (wynajem sali, nagłośnienia, dojazd, poczęstunek, materiały na spotkania), pokrycie kosztów udziału młodzieży w kursach i spotkaniach (zakwaterowanie, dojazd, materiały szkoleniowe).

Budżet projektu: 32 690 zł

Dotacja: 17 000 zł zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty

Katolickie Stowarzyszenie Mlodzieży Archidiecezji Lubelskiej (KSM AL) w Lublinie

Miejscowość: Lublin

Ulica, nr domu i lokalu: Krakowskie Przedmieście 1

Kod pocztowy i Poczta: 20-002 Lublin

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Adres strony internetowej: http://

Nic nie musi być takie, jakie jest. Kluby Edukacji Alternatywnej

Krakowskie Przedmieście 1, 20-400 Lublin, Polska

Więcej