Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nadbużańskie Centrum Edukacyjne ZooM - 2004

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

Cel:

Celem projektu jest kształcenie umiejętności samodzielnego myślenia, obserwacji zjawisk przyrodniczych, przeprowadzania badań, kojarzenia wiedzy z różnych dziedzin i umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce oraz prezentacji własnych osiągnięć za pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych i programów komputerowych.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży gimnazjalnej.

Opis projektu:

Praca będzie przebiegała w trzech sekcjach (biologiczno – chemicznej, matematyczno – fizycznej i regionalno – europejskiej), z wykorzystaniem różnorodnych technologii informatycznych. Będą one funkcjonować na zasadach współpracy, współodpowiedzialności i współinicjatywy uczniów, nauczyciele będą pełnić role doradców i animatorów. Pozwoli to uczniom pracować samodzielnie, błądzić, elastycznie reagować na pojawiające się trudności. Podczas realizacji zadań młodzież będzie mogła samodzielnie dokonywać pomiarów, przygotowywać prezentacje multimedialne, projektować własne doświadczenia i eksperymenty wykorzystując stanowiska z zestawami interaktywnymi. Taka forma pracy pozwoli młodym ludziom dostrzec spójność, przejrzystość i użyteczność wiedzy matematyczno – przyrodniczej, jej aspekt praktyczny, obserwować zjawiska, wyciągać wnioski, stawiać własne hipotezy i udowadniać ich słuszność, w ciekawy sposób prezentować wyniki własnej pracy. W szkole organizowane będą warsztaty edukacyjne, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin wiedzy. Zorganizowane zostaną wyjazdy do placówek naukowych (m.in. PAN – Warszawa, IBJ- Świerk, UMCS – Lublin, PPN – Urszulin). Efekty pracy będą prezentowane na bieżąco zarówno w naszej, jak i w innych włodawskich szkołach.
Projekt zakończy się prezentacją wyników pracy młodzieży całemu środowisku lokalnemu, podczas Festiwalu Nauki w maju 2005r. Jednym z efektów projektu będzie powstanie stowarzyszenia które zapewni kontynuację działań podjętych w ramach projektu i pozyskiwanie środków na ten cel.
Dotacja zostanie przeznaczona na: m.in. honoraria, mikroskop świetlny oraz sprzęt laboratoryjny.

Budżet projektu: 52 900 zł

Dotacja: 20 000 zł zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

Miejscowość: Włodawa

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 7

Kod pocztowy i Poczta: 22-200 Włodawa

Województwo: lubelskie

Powiat: włodawski

Adres strony internetowej: http://

Nadbużańskie Centrum Edukacyjne ZooM

Kopernika 4, 22-200 Włodawa, Polska

Więcej