Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Śladami obrzędów minionych – Sobótkowa noc - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 1 w Studzieniach

Cel:

inicjowanie zdarzeń, pozwalających młodzieży odnaleźć i kultywować rodzimą tradycję; zagospodarowanie wolnego czasu; doskonalenie umiejętności autoprezentacji; wypracowanie skutecznych metod rozwiązywania problemów; poznanie własnego potencjału twórczego; uaktywnienie rodzin uczestników projektu; współpraca z organizacją pozarządową (Stow. 'Naju Checz’); kontynuacja działań po zakończeniu projektu.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi odbiorcami jest młodzież gimnazjalna z gminy Studzienice (co najmniej 20 osób) dowożona na zajęcia busem. Ogłoszenia na gazetkach szkolnych, rozmowy z rodzicami podczas spotkań szkolnych nt. przygotowywanego programu oraz zajęcia wprowadzające do realizacji programu są podstawą do zachęcenia młodzieży do udziału w projekcie.

Opis projektu:

Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w realizację zadań w takim stopniu, by stała się autorem większości planowanych etapów, wyrobiła w sobie poczucie odpowiedzialności za grupę i powierzone zadania oraz potrafiła prezentować efekty pracy. Praca z młodzieżą opiera się na innowacyjnych metodach (głównie metodą dramy) nieznanych w środowisku lokalnym oraz na rozśpiewaniu i umuzykalnieniu grupy. Rola instruktora ogranicza się do odkrywania potencjału twórczego, wspierania młodzieży oraz ukierunkowywania działań. W ramach projektu organizowane są warsztaty, które sa podzielone w następujące bloki tematyczne: praca teatralno – dramowa, twórcze pisanie, zajęcia muzyczne. Warsztaty wzbogacono o wizytę specjalnego gościa: aktora Krzysztofa Kujawskiego. Zajęcia mają charakter cykliczny – 20-osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej z gminy Studzienice uczestniczy 2 godz. w tygodniu na przemian w zajęciach teatralno – dramowych, a następnie zajęciach muzycznych. Projekt stworzono również z myślą o poszerzaniu doświadczenia lokalnej społeczności pozbawionej możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Budżet projektu: 7 129,00 zł

Dotacja: 5 100,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 1 w Studzieniach

Miejscowość: Studzienice

Ulica, nr domu i lokalu: Brzozowa 7

Kod pocztowy i Poczta: 77-143 Studziennice

Województwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Adres strony internetowej: http://studzienicegim.republika.pl

Śladami obrzędów minionych – Sobótkowa noc

Kaszubska 5, 77-142 Studzienice, Polska

Więcej