Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Inicjatywy Młodzieżowe - 2004

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej w Cieszynie

Cel:

Inicjatywy Młodzieżowe to próba zaktywizowania oraz wsparcia młodych liderów w 6 gminach wiejskich powiatu cieszyńskiego. Mieszkańcy danej społeczności, najlepiej znają jej potrzeby. Również odbiorcy działań bardziej się angażują i są ufni, jeżeli za rozpoczętym przedsięwzięciem stoi osoba im znana, należąca do tejże społeczności.
Celem projektu jest inspiracja działań liderów (aktywnej młodzieży) na rzecz środowiska lokalnego, a także stwarzanie młodym ludziom możliwości realizacji samodzielnych inicjatyw. Chcemy kształcić postawy altruistyczne, umiejętności współpracy, planowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Młodzież zdobędzie umiejętności przydatne w dorosłym życiu społecznym i zawodowym. To ważne w naszym regionie, ponieważ woj. śląskie jest jednym z najbardziej zagrożonych bezrobociem młodzieży w Polsce. Uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni tak, aby mogli następnie sami prowadzić1,5 godzinne warsztaty artystyczne dla małych grup dzieci i rówieśników.

Odbiorcy projektu:

Młodzi liderzy z 6 gmin wiejskich powiatu cieszyńskiego – łącznie 70 osób.

Opis projektu:

Planujemy we wrześniu 2004 zaangażować – do projektu Inicjatywy Młodzieżowe w naszym powiecie, współpracując z małymi organizacjami, ośrodkami kultury lub szkołami – 10-12 osobowe grupy młodzieży z 6 miejscowości (łącznie ok. 70 osób). W każdej z tych miejscowości zorganizujemy po 2 szkolenia (łącznie 12 szkoleń oraz jedno wspólne dla wszystkich uczestników). Tematyka: rozwijanie umiejętności bycia liderem oraz praktyczna realizacja warsztatów (pedagogika zabawy, warsztaty twórcze). Przedsięwzięcia młodzieży będą wspierane przez studentów wolontariuszy. Każda z 6 grup w trakcie trwania projektu przygotuje cykl 8 warsztatów, głównie dla szkół (jedno działanie w miesiącu – łącznie 48).
Dzięki projektowi nawiążemy kontakty z aktywnymi osobami (docelowo liderami) z naszych okolic, z którymi będziemy współpracować w przyszłości.
Dotacja zostanie przeznaczona na: m.in. honoraria dla trenerów, materiały potrzbne do prowadzenia warsztatów oraz transport.

Budżet projektu: 33 970 zł

Dotacja: 20 000 zł zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej w Cieszynie

Miejscowość: Cieszyn

Ulica, nr domu i lokalu: Srebrna 1

Kod pocztowy i Poczta: 43-400 Cieszyn

Województwo: śląskie

Powiat: cieszyński

Adres strony internetowej: http://

Inicjatywy Młodzieżowe

Srebrna 1A, 43-400 Cieszyn, Polska

Więcej